Funcionamento e manexo de Patrimonio WEB 2018 (Modelo 714)

 • Tras identificarse, seleccione o idioma da declaración e acepte os datos identificativos.

  A continuación, accederá ao formulario do modelo 714 de Patrimonio 2018 cos datos fiscais incorporados á declaración.Non obstante, é posible que nalgunhas ocasións se lle pida información adicional para a incorporación de datos á declaración.Nestas ocasións, apareceralle a seguinte ventá.Marque "Se" ou "Non" e pulse "Aceptar".

  Incorporación de datos adicionais

  Pode comprobar os datos que foron trasladados á declaración, os non incorporados e as notas de incorporación pulsando o botón "Ver datos trasladados".

  Botón

  Notas de datos trasladados

  Ver datos NON incorporados

  Para continuar cubrindo a declaración utilice as teclas das datas para moverse polas distintas páxinas ou o botón "Apartados", onde poderá visualizar un menú cunha desagregación da declaración en distintas seccións.

  Apartados da declaración

  Comprobe que a declaración está correctamente cumprida pulsando o botón "Validar".Os avisos non lle impiden presentar a declaración e son só para que verifique a cumprimentación.Non obstante, se a mensaxe é un erro deberá corrixilo para que a declaración se considere válida no momento de presentala.Para revisar os avisos ou erros pulse o botón "Ir ao Aviso" ou "Ir ao Erro".

  Validar declaración

  Se ten dúbidas sobre a cumprimentación dispón do botón "Axuda".Ao pulsar abrirase, nunha nova pestana, o manual de axuda sobre Patrimonio 2018 con información detallada da cumprimentación de cada apartado.

  Botón Axuda

  O formulario ten un tempo de espera;recomendámoslle que antes de abandonar a sesión, pulse o botón "Gardar" para conservar os datos introducidos.Ao pulsar "Gardar", se xa estivo a traballar co seu expediente, mostrarase un aviso indicando que se sobrescribirá a anterior declaración e conservaranse no servidor os datos desta última.

  Gardar declaración

  Datos gardados no servidor

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Vista previa" que xera un PDF coa súa declaración, coa marca de auga "Borrador non válido para a súa presentación" en todas as páxinas, pero serviralle como consulta.

  Botón

  O PDF visualízase en pantalla podendo imprimilo, non obstante, dende "clic aquí para descargar o pdf" é posible gardalo no seu equipo, teña en conta que para a correcta visualización do PDF necesita un visor de PDFs como Adobe Reader, recomendámoslle a última versión compatible co seu sistema operativo.Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" situado na parte superior da ventá do borrador ou dar de alta unha nova declaración dende o botón "Nova declaración".

  Borrador non apto para a presentación

  Mediante o botón "Exportar", se a declaración non contén erros, poderá xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado.Este ficheiro ten por nome o NIF do declarante coa extensión .714.Ao pulsar "Gardar", se non selecciona un directorio gardarase na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados.

  Botón

  Gardar ficheiro .714

  Unha vez que comprobe que non existen erros e gardase ou exportado a declaración, pulse "Asinar e Enviar" para presentar a declaración nese momento.Na seguinte ventá marque "Conforme" e pulse de novo "Asinar e enviar".

  Asinar e enviar

  Conforme, Firmar e enviar

  Ligazóns de interese:

  Funcionamento manexo Patrimonio WEB 2018
 • Presentación imposto patrimonio 2016
  Presentación do imposto sobre o Patrimonio