Como presentar a declaración do Imposto sobre Patrimonio 2018 mediante colaboración social

 • Os colaboradores sociais adheridos ao convenio correspondente poderán presentar a declaración de Patrimonio de 2016 de terceiros a través da opción "Servizo tramitación de declaración de Patrimonio para colaboradores".

  Para a presentación dunha declaración de Patrimonio correspondente ao exercicio 2016 ha de acceder á relación de trámites do modelo 714 na Sede Electrónica e ao apartado "Exercicios anteriores".O acceso require certificado electrónico, DNIe, Cl@ve PIN ou referencia de Renda.

  enlace patrimonio 2016 colaboradores

  selector patrimonio 2016 colaboradores

  presentar imposto Patrimonio colaboradores sociais terceiros 714 2018
 • Nunha primeira ventá terá que indicar o DNI o NIE do contribuínte.Despois pulse "Aceptar" para pasar á cubrición completa da declaración.

  Datos identificativos declaración patrimonio 2016

  Unha vez no formulario web poderá cubrir a declaración navegando entre as distintas páxinas que a compoñen ou dende o botón "Apartados" para acceder ás distintas seccións.

  Finalizada a cumprimentación, verifique o resultado na última páxina.o Documento de ingreso.No caso de que o resultado sexa un ingreso, no apartado "Tipo de declaración" poderá escoller a forma de pagamento.

  A domiciliación bancaria non está dispoñible unha vez finalizado o prazo voluntario de presentación.Polo tanto terá que realizar o ingreso mediante NRC ou seleccionar outras formas de pagamento como o recoñecemento de débeda.Teña en conta que o pagamento mediante a pasarela de pagamento só estará dispoñible no caso de que accedese con certificado, DNIe ou Cl@ve PIN.No caso contrario, terá que contactar coa súa entidade bancaria para facilitarlles os datos da autoliquidación e xerar o correspondente NRC, que ha de incorporar no campo "Número de Referencia NRC".

  Se a declaración queda presentada correctamente devolverase unha páxina coa mensaxe "A súa presentación foi realizada con éxito" e o código seguro de verificación asignado.Ademais mostrarase un PDF que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a declaración presentada.

  Ligazóns de interese:

  presentar imposto Patrimonio colaboradores sociais terceiros 714 2018
 • Funcionamento manexo patrimonio WEB 2018
  Funcionamento e manexo de Patrimonio WEB