Como presentar a declaración do Imposto de Patrimonio

 • Para presentar o modelo 714 correspondente ao exercicio 2018 hai que acceder á Sede electrónica, por exemplo dende "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións",Modelo 714.Imposto sobre Patrimonio.Declaración e documento de ingreso".

  Elixa a opción "Servizo tramitación de declaración de Patrimonio".

  Trámites patrimonio

  Para acceder ao formulario pode identificarse con certificado electrónico, DNIe, Cl@ve PIN ou coa referencia do expediente de Renda 2018 solicitada a través do servizo RENØ.

  ventá selección

  Se se trata do primeiro acceso, a páxina inicial será a de datos identificativos e o idioma da declaración.Modifíqueos se fose necesario e pulse "Aceptar".

  pantalla datos identificativos

  Se xa estivo a traballar co formulario, o sistema detéctao e permítelle seguir con esa declaración ou iniciar unha nova.

  Declaración detectada

  Unha vez no formulario web poderá cubrir a declaración navegando entre as distintas páxinas que a compoñen ou dende o botón "Apartados" para acceder ás distintas seccións.

  Finalizada a cumprimentación, verifique o resultado na última páxina, o Documento de ingreso.No caso de que o resultado sexa un ingreso, no apartado "Tipo de declaración" poderá escoller a forma de pagamento.

  A domiciliación bancaria estará dispoñible se a declaración se presenta entre o día 2 de abril e o 26 de xuño de 2019 tanto se accede con referencia coma con Cl@ve PIN, certificado electrónico ou DNIe.

  domiciliación

  Se opta polo pagamento mediante NRC ou outras formas de pagamento como o recoñecemento de débeda ha de ter en conta que non poderá obter o NRC dende a pasarela de pagamento se se identificou con referencia.Do mesmo modo, se se xera clave de liquidación por elixir outras alternativas de pagamento, terá que tramitar a débeda nese mesmo momento se accedeu con referencia.

  presentación con NRC

  Unha vez que finalice a cubrición da declaración, dende a botoeira superior pode comprobar se a declaración é correcta, pulsando o botón "Validar".Se non existen erros que impidan a presentación, faga clic en "Asinar e Enviar".

  validar declaración

  Asinar e enviar declaración Patrimonio

  Aparecerá un aviso antes da ventá de presentación advertindo da posibilidade de revisar os datos.Pulse "Continuar".

  Aviso para continuar coa presentación

  Na seguinte ventá, marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Ventá conforme

  Cando a súa declaración sexa presentada poderá ver a mensaxe "A súa presentación foi realizada con éxito" e o código seguro de verificación asignado.Ademais mostrarase un PDF que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a declaración presentada.

  Xustificante presentación patrimonio

  Ligazóns de interese:

  Patrimonio 2018 714
 • referencia expediente RENDA 2017
  Como obter a referencia do seu expediente de Renda mediante o servizo RENØ
 • Funcionamento manexo patrimonio WEB 2018
  Funcionamento e manexo de Patrimonio WEB