Presentación electrónica do modelo 763

 • Para a presentación electrónica do modelo 763, a Axencia Tributaria facilita un formulario on line cuxo acceso require certificado electrónico ou DNIe.Pode acceder ao formulario dende Sede Electrónica, "Impostos e taxas", "OutrosModelo 763.Autoliquidación do Imposto sobre actividades de xogo nos supostos"Ou dende "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións, Modelo 763".

  Utilice o enlace de presentación que corresponda ao exercicio e período da declaración que vai presentar.

  Opcións do modelo 763 en Sede Electrónica

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Na pestana "Declaración" terá que facilitar os datos identificativos do declarante e da liquidación.Teña en conta que os campos marcados cun asterisco son de cumprimentación obrigatoria.

  identificacion

  Na parte superior encontrará diversas pestanas para a introdución de datos correspondente á distribución territorial da recadación e outra específica para facilitar as cantidades que correspondan a rifas e concursos.Dispón dunha botoeira con opcións para a alta, a baixa e a navegación a través dos rexistros.Para dar de alta un novo rexistro pulse na icona da folla en branco co signo "+" en cor verde.Para eliminar un rexistro determinado pulse a icona da papeleira.Pode navegar polos distintos rexistros coas frechas para avanzar ou retroceder.

  Pestanas declaración e novo rexistro

  Na parte inferior do formulario tamén dispón dunha botoeira coas seguintes utilidades:

  • "Mostrar Información", para visualizar a pestana "Apartados" e navegar entre as distintas pestanas da declaración dende esta opción.
  • "Borrar declaración" para eliminar a declaración.
  • "Validar declaración" para comprobar se existen avisos ou erros tras a cumprimentación.Ao validar a declaración, mostrarase a relación de erros e avisos detectados, aos que pode acceder para a súa corrección dende o botón "Ir ao erro" ou "Ir ao aviso" xunto á descrición do fallo.Se non se detecta ningún erro na declaración, na descrición informarase de que non hai erros. validar erros modelo 763
  • "Gardar" permite gardar os datos cumpridos ata ese momento aínda que a declaración non se validase correctamente.A información gárdase automaticamente nos nosos servidores e poderá recuperar estes datos en calquera momento, indicando primeiro os datos identificativos e pulsando despois o botón "Cargar".Teña en conta que se volve gardar os datos, se conservan só estes últimos.O formulario ten un tempo de espera en inactividade, polo que é recomendable "Gardar" para evitar perder os datos e non manter aberta a ventá do formulario se non se está a utilizar. botón gardar formulario 763 aviso gardar datos 763 botón Cargar 763 seleccionar 763 na nube
  • "Borrador" para xerar un PDF non válido para a presentación que lle permita revisar a información cumplimentada. botón borrador PDF borrador 763
  • "Asinar e Enviar" para proceder á presentación da declaración.

  Recorde que ten que seleccionar a forma de pagamento.Calquera tipo de ingreso debe realizarse mediante NRC;o NRC é o Número de Referencia Completo, un código de 22 carácteres que facilitan as entidades bancarias e que serve como xustificante do pagamento.Dende o propio formulario, no botón "Realizar pagamento (obter NRC)" pode conectar coa pasarela de pagamento para xerar automaticamente un NRC cos datos que contén a declaración.Unha vez obtido o NRC deberá introducilo no campo "Número de Referencia NRC".

  Ingreso mediante NRC

  Unha vez que valide e gardase a declaración, poderá presentala dende a opción "Asinar e Enviar".Na nova ventá, marque a casa "Conforme" para confirmar a presentación da declaración.No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración.Pode continuar coa presentación da declaración pulsando "Asinar e Enviar".

  asinarSe todo é correcto, obterá a folla de resposta na que apareza "A súa presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Nos casos nos que exista recoñecemento de débeda, na folla resposta de presentación realizada con éxito, mostrarase un enlace para realizar a presentación do aprazamento ou da solicitude de compensación.Pulse "Tramitar débeda".

  Tramitar débeda 763

  Ligazóns de interese:

  Presentacion electronica 763 xogo
 • Certificado electronico
 • Pagamento de autoliquidacións
 • Mensaxe "Procesando" persistente ao enviar o modelo