Presentación electrónica do modelo 583

 • A presentación do formulario 583 efectuarase con carácter obrigatorio a través de internet.O presentador da declaración deberá dispoñer dun certificado electrónico válido (do declarante ou dunha entidade autorizada para a presentación de declaracións en representación de terceiras persoas).

  Para a presentación da declaración entre en Sede Electrónica, faga clic en "Impostos e taxas" da sección "todos os trámites", no listado pulse "Impostos ambientais" e entre en "Modelo 583/588.Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica.Autoliquidación"

  Para acceder ao formulario, pulse o enlace "Presentación de autoliquidación.Modelo 583".

  Presentación

  En primeiro lugar, seleccione o tipo de autoliquidación e de desagregación entre as opcións dispoñibles.Despois, faga clic en "Continuar".Se ten dúbidas respecto á cubrición da declaración dispón do enlace de axuda "BOE do 30 de abril de 2013" que aparece no recadro "Avisos" na cabeceira.Se selecciona unha desagregación con importación de ficheiro no apartado "Avisos" encontrará un enlace ao deseño de rexistro do ficheiro.

  BOE

  A continuación, cumpra os datos solicitados na declaración.Recorde que os importes se cumprirán en euros e con dous decimais separados por coma.

  Unha vez introducidos todos os datos, pulse o botón "Enviar presentación" e despois "Asinar e Enviar".Nunha nova ventá mostraranse os datos do presentador e en cadro a información codificada que se envía.Marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" para finalizar a presentación.

  conforme modelo 583

  Se a declaración é aceptada, a AEAT devolveralle en pantalla un resumo da solicitude validado cun código seguro de verificación de 16 carácteres cuxa numeración comeza polo número do exercicio máis o número do modelo, 583 (por exemplo, 2019583XXXXXXXXX).Este número aparece na folla de resposta dunha presentación electrónica realizada correctamente xunto coa data da presentación e o Código Seguro de Verificación.Se marcou en "Tipo Autoliquidación" domiciliación do pagamento na folla de respostas aparecerá un NRC que, non actúa como tal (é dicir, non existe un cargo automático) simula un número de xustificante.

  Ligazóns de interese:

  583,presentación,electronica,producción,energía,eléctrica
 • colaboradores
  Colaboración social na presentación de declaracións
 • Obteña o seu certificado electrónico
 • Modelo 583.Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica.Autoliquidación e Pagamentos Fraccionados.