Presentación de autoliquidación complementaria do modelo 583

 • Se desexa presentar unha autoliquidación complementaria do modelo 583, dispón dun enlace específico na páxina de trámites do modelo 583 na Sede Electrónica. Acceda a "Impostos e taxas" da sección central "todos os trámites", localice "Impostos ambientais" e faga clic en "Modelo 583/588.Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica.Autoliquidación"

  enlace ao trámite de presentación complementaria

  Para presentar unha declaración complementaria en primeiro lugar ten localizar a declaración orixinal a que complementará.É obrigatorio consignar o NIF do contribuínte para efectuar a busca.Non obstante, para acoutar os resultados pode indicar o exercicio, o período e o tipo de declaración (ordinaria, complementaria ou complementada).

  buscar declaración

  Na táboa mostraranse a declaracións localizadas;para acceder á presentación da declaración complementaria ten que pulsar sobre o enlace da columna "Data Presentación".

  acceder á presentación

  Recomendámoslle que consulte o aviso no que se informa dos casos nos que procede a presentación dun declaración complementaria.A continuación seleccione o tipo de autoliquidación complementaria, en función do seu resultado e da forma de pagamento, e faga clic en "Continuar".

  tipo de declaración complementaria

  Mostrarase o formulario cos datos da declaración orixinal xa cargados e só terá que consignar os datos relativos ao pagamento, se procede e os da declaración complementaria.Recorde que os importes se cumprirán en euros e con dous decimais separados por coma.Faga clic en "Enviar Presentación" para finalizar a presentación.

  Ligazóns de interese:

  presentar,declaración,autoliquidación,complementaria
 • Obteña o seu certificado electrónico
 • Modelo 583.Imposto sobre o valor da produción da enerxía eléctrica.Autoliquidación e Pagamentos Fraccionados.