Presentación electrónica do modelo 210

 • Modelo 210.Imposto sobre a Renda de non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración ordinaria.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria
 • Para a presentación electrónica do Modelo 210 ha de acceder á páxina de trámites do modelo na Sede Electrónica, en "Trámites destacados", Presentar e consultar declaracións e utilizar o enlace "Presentación devindicacións 2018 e seguintes".

  Enlace á presentación do modelo 210 de 2018

  Teña en conta que o acceso ao formulario de presentación electrónica require certificado electrónico ou DNIe.Seleccione o seu certificado electrónico e pulse "Aceptar".

  Identificación con certificado

  Unha vez no formulario, proceda a cubrir a declaración asegurándose de incluír datos nos campos marcados cun asterisco, que son de cumprimentación obrigatoria.Preste especial atención á apartada "Devindicación".Se aparece algún tipo de erro relacionado co período da declaración, recomendámoslle que consulte as instrucións do modelo, concretamente a apartada "Devindicación", ao final do documento.

  Datos no formulario 210

  Ao final do formulario encóntrase o apartado para seleccionar o tipo de declaración e a forma de pagamento.

  No caso de que o resultado da declaración supoña un ingreso e non se escolla a domiciliación como forma de pagamento, deberá obter unn NRC xustificante do pagamento.El NRC é o Número de Referencia Completo, un código de 22 carácteres que facilitan as entidades bancarias que serve como xustificante do pagamento e no que se incorpora de forma cifrada a información do NIF do declarante, importe, modelo, elercicio e período.

  Dispón de varias vías para efectuar o pagamento e obter o NRC:

  - Contactando directamente coa súa Entidade Bancaria ou a través da súa páxina web se esta lle ofrece este servizo.

  - A través da pasarela de pagamentos da Axencia Tributaria, dende a opción "Pagamento de Impostos"Da Sede Electrónica ou dende o botón "Realizar pagamento:Obter NRC".

  tipo de declaración e forma de pagamento

  obter NRC 210

  Tras cumprir a declaración, recomendámoslle que valide os datos mediante o botón "Validar declaración".No menú ao final do formulario encóntranse todas as utilidades dispoñibles.

  No caso de que existan erros que impidan a presentación, poderá corrixilos usando o botón "Ir ao Erro", que dirixe o campo exacto no que habería que modificar os datos.

  Menú inferior opcións modelo 210

  Validar e corrixir erro

  Unha vez validada correctamente a declaración, mostrarase a mensaxe "Non existen erros" e poderase tanto gardar a declaración en formato BOE como presentala.

  Declaración 210 sen erros

  Mediante o botón "Exportar" poderá obter o ficheiro para presentación electrónica e gardalo na situación que desexe, sempre que a declaración sexa correcta e non existan erros.O ficheiro terá como nome por defecto "NIF_ejercicio_periodo.210".

  Exportar declaración

  Gardar ficheiro .210

  Mediante o botón "Importar" poderá recuperar no formulario o ficheiro .210 que previamente exportase, ou calquera outro que cumpra co deseño de rexistro para o modelo 210 do exercicio correspondente.

  importar ficheiro .210

  Antes de importar mostrarase un aviso xa que se existe algún dato no formulario, estes se borrarán.

  seleccionar ficheiro .210 para importar

  Aviso importación

  Para continuar coa presentación, faga clic en "Asinar e Enviar".Se existen avisos, aparecerá unha advertencia para que revise os datos antes de presentar.

  Asinar e enviar modelo 210

  Aviso de presentación

  O programa solicitaralle a confirmación da presentación.Se é correcto, marque a opción "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar.

  Conforme, asinar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será en calquera caso a páxina de resposta na que apareza "A súa presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Ligazóns de interese:

  210 internet presentar presentación non residentes
 • Instrucciones Documento PDF  (708 KB)