Formulario do modelo 210 para a presentación en papel

 • Se non dispón de certificado electrónico para a presentación do Modelo 210 a través de internet, pode obter a predeclaración en formato PDF para a presentación en papel a través do formulario dispoñible na Sede Electrónica.Acceda ao apartado "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións, Modelo 210" e utilizar o enlace "Formulario do modelo 210 para a súa presentación (predeclaración).Devindicacións 2018 e seguintes".

  Enlace á predeclaración do modelo 210

  Unha vez no formulario, proceda a cubrir a declaración asegurándose de incluír datos nos campos marcados cun asterisco, que son de cumprimentación obrigatoria.Preste especial atención á apartada "Devindicación".Se aparece algún tipo de erro relacionado co período da declaración, recomendámoslle que consulte as instrucións do modelo, concretamente a apartada "Devindicación", ao final do documento.

  Datos do formulario

  Tras cumprir a declaración, recomendámoslle que valide os datos mediante o botón "Validar declaración".No menú ao final do formulario encóntranse todas as utilidades dispoñibles.No caso de que existan erros que impidan a presentación, poderá corrixilos usando o botón "Ir ao Erro", que dirixe o campo exacto no que habería que modificar os datos.

  menú utilidades formulario

  Validar declaración e erros

  Unha vez validada correctamente a declaración, mostrarase a mensaxe "Non existen erros" e poderase tanto gardar a declaración en formato BOE como obter o PDF da predeclaración.

  declaración sen erros

  Mediante o botón "Exportar" poderá obter o ficheiro da declaración en formato BOE que lle permitirá recuperar a declaración en calquera momento.Por defecto gardarase na carpeta que teña definida para descargas aínda que poderá seleccionar nese momento a situación que desexe.Poderá gardar a declaración sempre que a declaración sexa correcta e non existan erros.O ficheiro terá como nome por defecto "NIF_ejercicio_periodo.210".

  Exportar declaración modelo 210

  gardar ficheiro .210

  Mediante o botón "Importar" poderá recuperar no formulario o ficheiro .210 que previamente exportase, ou calquera outro que cumpra co deseño de rexistro para o modelo 210 do exercicio correspondente.

  importar declaración modelo 210

  Antes de importar mostrarase un aviso xa que se existe algún dato no formulario, estes se borrarán.

  Aviso importación

  seleccionar ficheiro importación

  Para continuar co trámite, faga clic en "Xerar predeclaración".Antes de obter o PDF mostrarase un aviso co procedemento que debe seguir para facer efectiva a presentación da predeclaración.Pulse o botón "Continuar".Nunha nova ventá de diálogo terá que seleccionar onde gardar o ficheiro PDF que terá por defecto o nome "pdfPredeclaración.pdf" pero poderá modificalo para identificalo máis doadamente e seleccionar a situación na que gardalo.

  botón xerar predeclaración

  Aviso predeclaración

  gardar ficheiro .210

  Xerarase o PDF coa súa declaración que consta de "Exemplar para o contribuínte/representante" ou "Exemplar para o responsable solidario/retedor", en función de quen sexa a persoa que presenta a autoiquidación, ademais dunha copia do Documento de Ingreso ou Devolución para a Entidade Colaboradora ou Administración.

  Por motivos de seguridade, despois de imprimir o documento, debe escribir o NIF en todos os exemplares do Documento de Ingreso ou Devolución e asinalo manualmente.Recomendámoslle que lea detidamente as instrucións que se inclúen na predeclaración respecto aos lugares de presentación, a forma de pagamento e a documentación adicional.

  Predeclaración 210 en PDF páxina 1

  Para conservar o PDF, na parte inferior da páxina web, dispón do enlace para a descarga do documento.

  PDF predeclaración exemplar entidade colaboradora

  Por outro lado, se a persoa que realiza a autoliquidación é o contribuínte e non dispón de NIF, para autoliquidacións con resultado a ingresar, cota cero ou a devolver, xunto ao campo "NIF"Habilitarase un botón para obter un código de identificación que enlaza cun procedemento que permite a autoasignación dun código de identificación que se cargará no campo "NIF".

  botón obter NIF predeclaración modelo 210

  No primeiro paso de asignación de código de identificación a un non residente terá que indicar os datos identificativos, un deles é o correo electrónico no que recibirá a clave que lle permitirá finalizar o trámite de obtención do código de identificación.

  introdución datos obtención código

  Na segunda pestana, indique os datos persoais e, na última, os datos do domicilio.

  datos persoais en solicitude

  Na pestana de confirmación terá que introducir a clave que se remitiu ao seu correo electrónico.Trátase dunha clave de 8 carácteres. Asegúrese de ter desactivado o bloqueador de elementos emerxentes no seu navegador para concluír correctamente a asignación do código de identificación.

  aviso envío clave en correo electrónico

  A continuación mostrarase o código de identificación de Non Residente asignado.Debe conservar o NIF M que se lle asigne xa que é o que terá que utilizar para as próximas presentacións do modelo 210.

  Se no proceso de obtención de NIF se lle mostran erros en pantalla revise os Enlaces de interese a continuación.

  Ligazóns de interese:

  formulario 210 predeclaración papel
 • Instrucciones Documento PDF  (708 KB)
 • Erros na asignación de Código de identificación de Non Residentes
 • Modelo 210.Imposto sobre a Renda de non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración ordinaria.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria