Presentación electrónica do modelo 210 (exercicios 2011 a 2017)

 • Para a presentación electrónica do modelo 210 dos exercicios 2011 a 2017 debe acceder á opción "Presentación devindicacións 2011 a 2017" dispoñible na páxina de trámites do Modelo 210.

  enlace presentación exercicios anterioresO acceso á presentación require identificación mediante certificado electrónico do declarente ou dunha persoa autorizada a presentar declaracións en nome de terceiros ou un apoderado para realizar o trámite.Seleccione o seu certificado electrónico, e pulse "Aceptar".

  Identificación con certificado electrónico

  Unha vez no formulario, proceda a cubrir a declaración asegurándose de incluír datos nos campos marcados cun asterisco, que son de cumprimentación obrigatoria.

  formulario 210 datos obrigatorios

  Preste especial atención á apartada "Devindicación".Se aparece algún tipo de erro relacionado co período da declaración, recomendámoslle que consulte as instrucións do modelo, concretamente a apartada "Devindicación", ao final do documento.

  datos devindicación

  Tras cubrir a declaración pode gardar o ficheiro se pulsa o botón "Optativo:Gravar ficheiro";deste modo poderá recuperalo en calquera momento e cargalo no formulario dende a opción "Optativo:Importar datos dende ficheiro".O ficheiro gárdase por defecto na carpeta "210", dentro da carpeta "AEAT"Que se xera na súa disco local.O ficheiro ten por nome o NIF do declarante, o exercicio e o período e a extensión, 210 (NIF_ejercicio_periodo_210).

  gravar ficheiro mensaxe de ficheiro gravado

  Se xa existe un ficheiro co mesmo nome gardado nesa situación aparecerá un aviso indicando que o ficheiro vai ser substituído.Se quere conservar ambos os dous ficheiros, antes de gardar, renomee o ficheiro ou cambie a súa situación.

  seleccionar ficheiro 210 mensaxe ficheiro 210 existente

  Ao final do formulario encóntrase o apartado no que se selecciona o tipo de declaración e a forma de pagamento.

  No caso de que o resultado da declaración supoña un ingreso e non se escolla a domiciliación como forma de pagamento, deberá obter unn NRC xustificante do pagamento.El NRC é o Número de Referencia Completo, un código de 22 carácteres que facilitan as entidades bancarias que serve como xustificante do pagamento e no que se incorpora de forma cifrada a información do NIF do declarante, importe, modelo, elercicio e período.

  Dispón de varias vías para efectuar o pagamento e obter o NRC:

  - Contactando directamente coa súa Entidade Bancaria ou a través da súa páxina web se esta lle ofrece este servizo.

  - A través da pasarela de pagamentos da Axencia Tributaria, dende a opción "Pagamento de Impostos" da Sede Electrónica ou dende o botón "OPTATIVO:Obter NRC".

  Unha vez introducidos todos os datos, faga clic en "Asinar e Enviar".

  forma de pagamento e asinar e enviar

  O programa solicitaralle a confirmación da presentación.Se é correcto, marque a opción "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar

  Conforme, asinar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será en calquera caso a páxina de resposta na que apareza "A súa presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Co Código Seguro de Verificación poderá obter a copia da súa declaración mediante a opción "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación" da Sede Electrónica.

  Tamén poderá recuperar a copia da declaración presentada se accede co certificado electrónico do declarante a calquera das opcións dispoñibles no apartado "Consultas" dispoñible na relación de trámites do modelo 210, cuxo enlace lle facilitabamos anteriormente.

  Ademais pode realizar a consulta dende o portal "Os meus Expedientes" da Sede Electrónica e utilizar a opción "Consultar as súas declaracións presentadas".

  Ligazóns de interese:

  210 internet presentar presentación non residentes exercicios anteriores
 • Instrucciones Documento PDF  (708 KB)
 • Modelo 210.Imposto sobre a Renda de non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración ordinaria.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria