Formulario do modelo 210 para a presentación en papel (exercicios 2011 a 2017)

 • Para a presentación en papel do modelo 210 correspondente aos exercicios 2011 a 2017 ha de utilizar o formulario dispoñible na páxina de trámites do modelo 210 á que pode acceder dende o seguinte enlace:

  formulario 210 papel predeclaración
 • Modelo 210.Imposto sobre a Renda de non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración ordinaria.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria
 • enlace formulario 210 exercicios anteriores

  Unha vez no formulario, proceda a cubrir a declaración asegurándose de incluír datos nos campos marcados cun asterisco, que son de cumprimentación obrigatoria.

  Pode gardar o ficheiro se pulsa o botón "Optativo:Gravar ficheiro" que poderá recuperar e cargar novamente no formulario a través da opción "Optativo:Importar datos dende ficheiro".O ficheiro gárdase por defecto na carpeta "210" xerada en "AEAT"E ten por nome o NIF do declarante, o exercicio e o período e por extensión o número do modelo (NIF_ejercicio_periodo.210).

  gravar ficheiro formulario 210 mensaxe ficheiro gravada

  Preste especial atención á apartada "Devindicación".Se aparece algún tipo de erro relacionado co período da declaración, recomendámoslle que consulte as instrucións do modelo, concretamente a apartada "Devindicación", ao final do documento.

  datos devindicación

  En función do resultado terá que seleccionar o tipo de declaración.Se o resultado é un ingreso, pode indicar o IBAN da conta bancaria na que se vai efectuar o pagamento.Por último, faga clic en "Validar e xerar PDF".

  xerar pdf modelo 210

  Xerarase o PDF coa súa declaración que consta de dous exemplares "Exemplar para o contribuínte/representante" e o "Exemplar para o responsable solidario/retedor", ademais dunha copia do Documento de Ingreso ou Devolución para a Entidade Colaboradora ou Administración.

  Despois de imprimir o documento debe escribir o NIF no Documento de Ingreso ou Devolución e asinalo para proceder á súa presentación onde corresponda, en función do tipo de declaración seleccionada.

  Se a persoa que realiza a autoliquidación é o contribuínte e non dispón de NIF, para autoliquidacións con resultado a ingresar, cota cero ou a devolver, xunto ao campo "NIF"Habilitarase un botón para obter un código de identificación que enlaza cun procedemento que permite a autoasignación dun código de identificación que se cargará no campo "NIF".

  obtención código de identificación

  No primeiro paso de asignación de código de identificación a un non residente terá que indicar os datos identificativos, un deles é o correo electrónico no que recibirá a clave que lle permitirá finalizar o trámite de obtención do código de identificación.

  introdución datos obtención código

  Na segunda pestana, indique os datos persoais e, na última, os datos do domicilio.

  datos persoais en solicitude

  Na pestana de confirmación terá que introducir a clave que se remitiu ao seu correo electrónico.Trátase dunha clave de 8 carácteres. Asegúrese de ter desactivado o bloqueador de elementos emerxentes no seu navegador para concluír correctamente a asignación do código de identificación.

  aviso envío clave en correo electrónico

  A continuación mostrarase o código de identificación de Non Residente asignado.Debe conservar o NIF M que se lle asigne xa que é o que terá que utilizar para as próximas presentacións do modelo 210.

  De volta no formulario do modelo 210, finalice a cumprimentación seleccionando o tipo de declaración e faga clic en "Validar e xerar PDF".

  Enlaces de interés:

  formulario 210 predeclaración papel
 • Instrucións Documento PDF  (708 kB)