Achega de documentación complementaria por lotes para o modelo 210

 • O modelo 210 admite a presentación de documentación complementaria por lotes.O enlace ao servizo "Achegar documentación complementaria por lotes" está dispoñible na páxina de trámites do Modelo 210 na Sede Electrónica.

  En principio esta opción está habilitada para a presentación de documentación de declaracións do modelo 210 previamente presentadas correspondentes a un mesmo exercicio e período.

  En primeiro lugar o usuario debe especificar un directorio que conterá:

  • O ficheiro cos datos adicionais, cuxa extensión debe ser TXT. Deberá conter os seguintes campos sendo algúns deles obrigatorios e outros non. La lonxitude total do ficheiro é de 354 posicións.

   CAMPO
   LONXITUDE
   CONTENIDO
   OBRIGATORIO
   CSV
   A16
   CSV da declaración presentada
   SI
   Número de expediente
   A30
   Número de expediente da declaración presentada
   SI
   Asunto
   A250
   Se o deixan en branco ponse o nome do trámite
   NO
   NIF Interesado
   A9
   NIF do interesado
   SI
   Nome Interesado
   A40
   Primeiro apelido do interesado
   SI
   Modelo
   A3
   Modelo da declaración
   SI
   Ejercicio
   N4
   Exercicio da declaración
   SI
   Periodo
   A2
   Período da declaración
   SI
  • Tantas carpetas como declaracións presentáronse.En cada carpeta incluiranse os documentos asociados a cada declaración.O nome da carpeta será o do CSV asociado á declaración presentada.

  Teña en conta que o directorio seleccionado debe estar situado nunha carpeta "AEAT", ou algunha subcarpeta desta.Ademais este trámite require Xava polo que deberá aceptar a execución dos applets correspondentes.Para calquera incidencia consulte os enlaces ás axudas de Xava que pode encontrar en "Enlaces de interese".

  Faga clic no botón "Seleccionar Directorio" e escolla o directorio que contén os datos requiridos.

  seleccionar directorio lotes 210

  Despois pulse o botón "Enviar solicitude".Durante o envío dos documentos irase mostrando o proceso cos documentos aceptados e rexeitados.

  O resultado da presentación correcta dos documentos será a páxina de resposta co recibo de presentación que contén os datos rexistrais xuntos cos datos adicionais e a información dos documentos.

  resposta presentación documentación

  Para cada presentación gravarase en local, no directorio de ficheiros aceptados, C:\aeat\lotes documentos\aceptados, a páxina HTML de resposta correcta obtida.Nesta páxina, que contén o índice co resumo do proceso, encóntranse os enlaces aos documentos PDF que se corresponden cos recibos de presentación.

  recibo de presentación

  O certificado co que se asinaron estes recibos é o mesmo co que se autenticase ao acceder ao trámite.

  Este recibo de presentación almacénase como un documento en formato PDF que se pode consultar na páxina de resumo ou comprobarse na Sede Electrónica mediante o CSV na opción "Cotexo de documentos mediante CSV".

  En caso de ser rexeitada devolverase unha páxina coas causas polas que se rexeitou.

  documentos,documentación,complementaria,lotes,210,registro
 • Modelo 210.Imposto sobre a Renda de non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración ordinaria.
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda