Achega de documentación complementaria por lotes para o modelo 210

 • O modelo 210 admite a presentación de documentación complementaria por lotes.O enlace ao servizo "Achegar documentación complementaria por lotes" está dispoñible na páxina de trámites do modelo 210 na Sede Electrónica:

  documentos,documentación,complementaria,lotes,210,registro
 • Modelo 210.Imposto sobre a Renda de non Residentes.Non-residentes sen establecemento permanente.Declaración ordinaria.
 • En principio esta opción está habilitada para a presentación de documentación de declaracións do modelo 210 previamente presentadas correspondentes a un mesmo exercicio e período.

  En primeiro lugar o usuario debe especificar un directorio que conterá:

  - O ficheiro cos datos adicionais, cuxa extensión debe ser TXT. Deberá conter os seguintes campos sendo algúns deles obrigatorios e outros non. La lonxitude total do ficheiro é de 354 posicións.

  CAMPO
  LONXITUDE
  CONTENIDO
  OBRIGATORIO
  CSV
  A16
  CSV da declaración presentada
  SI
  Número de expediente
  A30
  Número de expediente da declaración presentada
  SI
  Asunto
  A250
  Se o deixan en branco ponse o nome do trámite
  NO
  NIF Interesado
  A9
  NIF do interesado
  SI
  Nome Interesado
  A40
  Primeiro apelido do interesado
  SI
  Modelo
  A3
  Modelo da declaración
  SI
  Ejercicio
  N4
  Exercicio da declaración
  SI
  Periodo
  A2
  Período da declaración
  SI

  - Tantas carpetas como declaracións presentáronse.En cada carpeta incluiranse os documentos asociados a cada declaración.O nome da carpeta será o do CSV asociado á declaración presentada.

  Teña en conta que o directorio seleccionado debe estar situado nunha carpeta "AEAT", ou algunha subcarpeta desta.Ademais este trámite require Xava polo que deberá aceptar a execución dos applets correspondentes.Para calquera incidencia consulte os enlaces ás axudas de Xava que pode encontrar en "Enlaces de interese".

  Faga clic no botón "Seleccionar Directorio" e escolla o directorio que contén os datos requiridos.

  seleccionar directorio lotes 210

  Despois pulse o botón "Enviar solicitude".Durante o envío dos documentos irase mostrando o proceso cos documentos aceptados e rexeitados.

  O resultado da presentación correcta dos documentos será a páxina de resposta co recibo de presentación que contén os datos rexistrais xuntos cos datos adicionais e a información dos documentos.

  resposta presentación documentación

  Para cada presentación gravarase en local, no directorio de ficheiros aceptados, C:\aeat\lotes documentos\aceptados, a páxina HTML de resposta correcta obtida.Nesta páxina, que contén o índice co resumo do proceso, encóntranse os enlaces aos documentos PDF que se corresponden cos recibos de presentación.

  recibo de presentación

  O certificado co que se asinaron estes recibos é o mesmo co que se autenticase ao acceder ao trámite.

  Este recibo de presentación almacénase como un documento en formato PDF que se pode consultar na páxina de resumo ou comprobarse na Sede Electrónica mediante o CSV na opción "Cotexo de documentos mediante CSV".

  En caso de ser rexeitada devolverase unha páxina coas causas polas que se rexeitou.

  documentos,documentación,complementaria,lotes,210,registro