Apoderamento entre cónxuxes para a presentación de declaracións conxuntas do modelo 210

 • No caso de que a presentación do modelo 210 se corresponda cunha autoliquidación de dous cónxuxes de rendas derivados de transmisións de bens inmobles que optan pola presentación conxunta, o acceso ao formulario e a firma da declaración terá que realizarse co certificado electrónico dun deles.O outro cónxuxe e tamén titular da declaración terá que apoderar este outro a realizar o trámite no seu nome mediante o rexistro do correspondente apoderamento.

  Por este motivo, na páxina de trámites do Modelo 210 habilitouse un enlace directo á xestión do devandito apoderamento.

  Enlace ao apoderamento de cónxuxes 210

  Mentres que a presentación electrónica do modelo 210 esixe a identificación mediante certificado ou DNI electrónico, o segundo titular pode realizar o apoderamento tanto con certificado electrónico coma con Cl@ve PIN.Se vai utilizar un certificado electrónico para identificarse faga clic no enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico" pero, se vai utilizar o sistema Cl@ve PIN introduza o DNI o NIE na casa e, a continuación, achegue o dato de contraste para continuar.

  Identificación apoderamento 210

  Unha vez identificado, terá que indicar o NIF do apoderado o que se vai autorizar ao trámite 210P.O apoderamento pode ter un prazo limitado, indicándoo no campo "Data fin da Autorización" ou facelo ilimitado, ata que se revogue ou se renuncie a el por unha das partes, deixando este campo en branco.Marque tamén a casa de autorización ao tratamento de datos persoais.

  Rexistro apoderamento modelo 210

  Tras facerse efectivo o apoderamento, poderá presentarse a declaración, asegurándose de facilitar os datos adecuados para a presentación conxunta:tipo de Renda, crave 28 e no apartado "Determinados da base imposible", Clave C (cónxuxe), as cotas de participación de contribuínte e cónxuxe e a identificación do cónxuxe.

  selección tipo de renda modelo 210

  datos do cónxuxe

  Ligazóns de interese:

  210 non residentes conxunta apoderamento certificado
 • Instrucciones Documento PDF  (708 KB)