Presentación electrónica do modelo 222

 • Para a presentación electrónica do modelo 222 pode utilizar o formulario en liña dispoñible na Sede Electrónica da AEAT, dentro de "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "IS Réxime de Tributación dos Grupos de Sociedades.Pagamento fraccionado".

  Este trámite require identificarse con certificado electrónico.

  Trámites Modelo 222

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Unha vez no formulario, cumpra os datos de identificación, devindicación e datos adicionais da ventá inicial.Para consultar o formato requirido no campo "Nº Grupo",sitúe o rato enriba do símbolo da icona de interrogación.Tamén pode consultar o "código CNAE Actividade principal" pulsando o botón situado xunto ao campo correspondente.

  Ventá inicial formulario

  Para recuperar os datos dunha sesión previamente gardada pulse o botón "Cargar".Se dispón dun ficheiro da declaración pulse o botón "Importar".O ficheiro debe cumprir as especificacións do deseño de rexistro publicado e puido xerarse previamente dende un programa externo ou dende o propio formulario utilizando a opción "Exportar".

  Seleccione o tipo de liquidación segundo a modalidade do artigo 40.2 LIS ou artigo 40.3 LIS e pulse o botón "Aceptar e continuar".Teña en conta que non poderá modificar o exercicio, período, CNAE Activiad principal e a modalidade de liquidación posteriormente.

  Opciones

  A continuación, introduza os datos da liquidación segundo a modalidade do cálculo do pagamento fraccionado que seleccionase no paso anterior.

  Liquidación

  Tras cumprir os datos requiridos, seleccione o tipo de declaración segundo o resultado.En declaracións "A ingresar" deberá realizar o pagamento e obter o NRC antes de realizar a presentación.No propio formulario dispón do botón "Realizar pagamento (Obter NRC)" que conectará coa pasarela de pagamento para xerar automaticamente un NRC cos datos que contén a declaración.Se xa ten un NRC facilitado pola súa entidade bancaria ou obtido dende o trámite específico "Pagamento de impostos" poderá incluílo na casa "Número de Referencia NRC".

  Liquidación

  O formulario ten un tempo de espera polo que lle suxerimos que garde a declaración mediante o botón "Gardar".Ao pulsar "Gardar" almacenarase nos servidores da AEAT os datos cumpridos ata este momento aínda que non estean validados.Se xa existe unha declaración gardada con anterioridade sobrescribirase.A recuperación destes datos realízase dende o botón "Cargar" (tamén dispoñible na ventá de "Datos Identificativos").

  Gardar e Cargar

  Gardar

  Antes de presentar a declaración comprobe os avisos e erros pulsando o botón "Validar declaración".Mostrarase a relación de erros e avisos detectados, aos que pode acceder para a súa corrección dende le botón "Ir ao Erro" o "Ir ao Aviso".

  Validar declaración

  Unha vez que a declaración se validou correctamente, pode xerar un ficheiro da declaración con formato BOE (válido para a súa presentación) mediante o botón "Exportar".O ficheiro terá o nome "NIF do declarante_ejercicio_periodo.222" e gardarase por defecto na carpeta de descargas do equipo, aínda que pode seleccionar outra situación.Posteriormente pode recuperar este ficheiro dende o botón "Importar".

  Opciones

  Se a declaración non contén erros, pulse "Asinar e Enviar".Na seguinte ventá marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" de novo para rematar co proceso de presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme, Firmar e enviar

  Se todo é correcto, obterá o xustificante de presentación en pantalla e un PDF incrustado coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e a copia completa da declaración.

  En caso de recoñecemento de débeda, no xustificante mostrarase a clave de liquidación e o enlace "Tramitar débeda", dende o que accederá polo miúdo e ás opcións dispoñibles:realizar pagamento, solicitar aprazamento ou compensación.

  Se ten dúbidas relacionadas coa cumprimentación do modelo 222, pode consultar o apartado "Información e Axuda" do propio modelo.

  Ligazóns de interese:

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda