Formulario de comunicación de variación na composición do grupo fiscal (Anexo modelo 222)