Como comunicar a variación na composición do grupo fiscal

 • Para comunicar as variacións realizadas na composición do grupo fiscal pode utilizar o formulario "Presentación da comunicación de variación na composición do grupo fiscal exercicio 2019 e seguintes", dispoñible na Sede Electrónica da AEAT, dentro de "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "IS Réxime de Tributación dos Grupos de Sociedades.Pagamento fraccionado".

  O trámite require identificarse con certificado electrónico.

  Trámites modelo 222

  Antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior), para visualizar correctamente todas as partes do formulario, 

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  No apartado "Identificación" cumpra o NIF e o Nome ou Razón Social e marque unha das dúas opcións (Representante ou Dominante).Para cumprir o nº de grupo co formato correcto sitúe o cursor sobre a icona de axuda da casa correspondente.

  A continuación cumpra, se corresponde, os "Datos identificativos dominante" e os campos do apartado "Devindicación".

  Unicamente cando se trate dunha declaración complementaria ou substitutiva, marque a casa correspondente e inclúa o nº de xustificante da declaración anterior.

  Apartados formulario 1

  No apartado "Grupo fiscal" pode dar de alta un novo rexistro pulsando a icona correspondente na barra superior e cumprindo os datos que se habilitarán na parte inferior.Para acceder aos distintos rexistros creados utilice as frechas de navegación e para eliminar un rexistro pulse o botón coa icona da papeleira.

  Alta rexistro

  O formulario ten un tempo de espera polo que lle suxerimos que garde a declaración mediante o botón "Gardar". A declaración almacenarase nos servidores da AEAT os datos cumpridos ata este momento aínda que non estean validados.Se xa existe unha declaración gardada con anterioridade sobrescribirase.A recuperación destes datos realízase dende o botón "Cargar".

  Gardar declaración

  Gardar no servidor

  Tras cumprir os datos requiridos pulse o botón "Validar declaración".Se existen erros ou avisos mostrarase a descrición e os botóns "Ir ao Erro" o "Ir ao Aviso" para acceder á casa que debe corrixir.

  Ir al Error

  Unha vez que a validación é correcta, pode xerar un ficheiro da declaración con formato BOE (válido para a súa presentación) mediante o botón "Exportar".O ficheiro  terá por nome o NIF da Entidade Representante, exercicio, período e a extensión FCV.Gardarase por defecto na carpeta de descargas do equipo, aínda que pode seleccionar outra situación.Posteriormente pode recuperar este ficheiro dende o botón "Importar".

  Dende o botón "Importar" tamén poderá envorcar ao formulario un arquivo obtido cun programa externo á AEAT que se axuste ao deseño de rexistro en vigor.

  Exportar declaración en formato BOE

  Para presentar a declaración pulse o botón "Asinar e Enviar".

  Asinar e enviar

  Na seguinte ventá marque a casa "Conforme" e pulse de novo "Asinar e Enviar".

  Marque Conforme e pulse Firmar e Enviar

  Ligazóns de interese:

 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda