Presentación electrónica do modelo 202

 • Para a presentación electrónica do "Modelo 202.IS Imposto sobre Sociedades e Imposto sobre a Renda de non Residentes (establecementos permanentes e entidades en réxime de atribución de rendas constituídas no estranxeiro con presenza en territorio español).Pagamento Fraccionado" pode utilizar o formulario en liña dispoñible en Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións".

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración" (dende os tres puntos verticais), "Aspecto", "Tamaño da fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Presenación electrónica telemática modelo 202 pagamento fraccionado
 • Para realizar a presentación electrónica do presente exercicio pulse "Presentación exercicio 2018 (só 2P e 3P) e seguintes" do apartado "Presentacións".

  Modelo 202.Trámites

  Este trámite require identificarse con certificado electrónico.

  Selección do Certificado

  Se desexa importar un ficheiro xerado co formulario ou cun programa alleo á AEAT dispón da opción "Importar" ao final da ventá.Teña en conta que este ficheiro debe ser de texto e que debe adecuarse ao deseño de rexistro publicado.Pode encontrar o deseño de rexistro do modelo 202 para a presentación electrónica no apartado "Axuda", "Deseños de rexistro", "Modelos 200 ao 299" e tamén no apartado "Información e axuda" dentro da relación de trámites do modelo 202.

  Presentación electrónica telemática modelo 202 pagamento fraccionado
 • Dende o botón "Cargar"Situado na parte inferior da ventá, pode recuperar unha declaración xerada co noso formulario e gardada nos servidores da AEAT nunha sesión anterior do mesmo exercicio e período, para iso, antes debe introducir os datos identificativos e a devindicación da declaración.

  Cumpra os datos de identificación, devindicación, os datos adicionais que se solicitan e seleccione o tipo de liquidación segundo a modalidade do cálculo do pagamento fraccionado;despois pulse o botón "Aceptar y continuar".Pode indicar o "C.N.A.E. actividade principal" pulsando o botón cos puntos suspensivos e seleccionar a data de inico do período impositivo dende a icona do calendario.Teña en conta que os datos introducidos dos apartados "Devindicación" e "Datos adicionais" non poderán ser modificados posteriormente na liquidación.

  Datos identificativos

  Datos adicionais

  A continuación, introduza os datos da liquidación segundo a modalidade do cálculo do pagamento fraccionado que seleccionase no paso anterior.Seleccione o tipo de declaración, se o resultado é a ingresar e non domicilía o ingreso deberá obter primeiro o NRC e despois presentar a declaración.Dende o propio formulario, facendo clic no botón "Realizar pagamento (obter NRC)" pode conectar coa pasarela de pagamento para xerar automaticamente un NRC cos datos que contén a declaración.

  Selección de tipo de declaración

  O formulario ten un tempo de espera;recomendámoslle que garde a declaración mediante o botón "Guardar".Ao pulsar "Gardar" almacenarase nos servidores da AEAT os datos cumpridos ata este momento aínda que non estean validados.Se xa existe unha declaración gardada con anterioridade sobrescribirase.A recuperación destes datos realízase dende o botón "Cargar" (tamén dispoñible na ventá de "Datos Identificativos").

  Botón

  Gardar declaración

  Antes de presentar a declaración comprobe se ten avisos ou erros dende o botón "Validar declaración".Recorde que os avisos dan información relevante que convén revisar pero non impiden a presentación da declaración.En caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos.

  Botón para validar a declaración

  O formulario do modelo 202 permite xerar un ficheiro en formato BOE dende a opción "Exportar" sempre que a declaración se validase correctamente e non existan erros.Poderá elixir a ruta na que desexa gardar o ficheiro, por defecto na carpeta de "Descargas" segundo as opcións do navegador, terá por nome o NIF do declarante, exercicio, período e a extensión .202.Poderá recuperar a declaración mediante a opción "Importar"En calquera momento.

  Exportar

  Importar

  Para presentar a declaración faga clic en "Asinar e enviar".

  Botón para Asinar e Enviar

  A continuación marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Marque

  Se todo é correcto, obterá a folla de resposta na que apareza "A súa presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Nos casos nos que exista recoñecemento de débeda, na folla resposta de presentación realizada con éxito, mostrarase un enlace para realizar a presentación do aprazamento ou da solicitude de compensación.Pulse "Tramitar débeda".

  A continuación aparecerá o detalle da liquidación cos datos doDeberá escoller entre unha das opcións dispoñibles:adiar, compensar ou pagar.

  Presentación electrónica telemática modelo 202 pagamento fraccionado