Como comunicar datos adicionais á declaración dos exercicios 2015 e 2016

 • Para comunicar datos adicionais á declaración do modelo 202 para os exercicios 2015 e 2016 pode utilizar o formulario en liña dispoñible na Sede Electrónica da AEAT ao que pode acceder dende a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados".

  Faga clic sobre o seguinte enlace para acceder á relación completa de trámites do modelo 202:

  Pulse en "Presentación de exercicios anteriores" do apartado "Anexo 202.Comunicación de datos adicionais á declaración" e en "Presentación da comunicación de datos adicionais á declaración exercicio 2015 e 2016".

  Presentación exercicios anteriores 2013 2014

  Comunicar datos adicionais exercicios anteriores 2015 e 2016

  Este trámite require identificarse con certificado electrónico.

  seleccionar certificado electrónico

  Introduza os datos de identificación e cumpra o formulario cos datos adicionais que queira comunicar.Para indicar o "C.N.A.E. actividade principal" pulse o botón cos puntos suspensivos e para seleccionar a data de inico do período impositivo pode utilizar a icona do calendario.

  Datos identificativos

  Antes de presentar a declaración comprobe se ten avisos ou erros dende o botón "Validar declaración".Recorde que os avisos dan información relevante a ter en conta pero non obstaculiza a presentación da declaración.En caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos.Facendo clic en "Ir ao Aviso" ou "Ir ao Erro" levaralle á casa correspondente que deba corrixir.

  Validar declaración

  Para presentar a declaración pulse "Asinar e Enviar".

  Sen erros, pulse Firmar e Enviar

  Na seguinte ventá marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" para finalizar a presentación.

  Marque

  202 comunicar datos adicionlaes exercicios 2015 2016
 • Modelo 202.Imposto sociedades.Pago fraccionado réxime xeral.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria