Formulario de información adicional de axustes e deducións

 • Previamente á presentación do modelo 200 de Sociedades, será necesario presentar o Formulario de Información Adicional de Axustes e Deducións, sempre que se cumpran unhas determinadas circunstancias e así se reflectise na declaración.

  Pode acceder ao formulario dende o "Servizo tramitación de declaración (Sociedades WEB)", na páxina 21 "Presentación de documentación previa na sede electrónica" facendo clic no botón "Formularios de xustificación de deducións".

  Modelo 200.Pg.21

  Tamén pode acceder ao formulario dende a Sede Electrónica, "todos os trámites", Impostos e taxas, "Imposto sobre Sociedades",Modelo 200". No apartado "Formulario de información adicional de axustes e deducións" pulse "Presentación de información adicional de axustes e deducións 2019".

  Formulario axuste e deducións en Sede

  O acceso está dispoñible con certificado electrónico.Seleccione o certificado e pulse "Aceptar".

  Acceso con certificado electrónico

  Na pestana "Resumo" cumplimente os datos identificativos e o período impositivo de inicio e peche.O formato de data é DD/MM/AAAA;non obstante, pode seleccionar a data dende o botón do calendario habilitado xunto á casa.No campo"Tipo de exercicio" reflectirase automaticamente o 1, 2 ou 3 segundo o seguinte detalle:

  1. Exercicio económico de 12 meses de duración, que coincida co ano natural.

  2. Exercicio económico de 12 meses de duración, que non coincida co ano natural.

  3. Exercicio económico de duración inferior a 12 meses.

  Formulario.Resumen

  Na parte superior encontrará diversas pestanas para a introdución de datos.Tamén dispón dunha botoeira con opcións para a alta, baixa e navegación a través dos rexistros.Para dar de alta un novo rexistro pulse na icona da folla en branco co signo "+" en cor verde.Se necesita eliminar un rexistro determinado pulse a icona da papeleira.Pode navegar polos distintos rexistros coas frechas de navegación.Para ir a un rexistro concreto escriba o número de orde na casa e pulse "Ir a".

  Opcións de navegación e alta e baixa de rexistros

  En ocasións, dependendo da resolución da ventá ou a configuración do navegador, é posible que non se mostren certos botóns da barra inferior ou outros campos do formulario, que se monten uns textos enriba doutros, etc. Para solucionalo teña a ventá maximizada e revise o tamaño de letra e o zoom configurado no navegador.

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Unha vez cumpridos os datos pode utilizar o botón "Validar declaración".Mostrarase a relación de erros e avisos detectados, aos que pode acceder para a súa corrección dende o botón "Ir ao erro" ou "Ir ao aviso", xunto ao texto descritivo.

  Validar:avisos e erros

  Se non se detecta ningún erro na declaración, na descrición aparecerá o texto "Non existen erros".

  Validar:non existen erros

  O botón "Exportar" permite obter un ficheiro con formato BOE, se a declaración non contén erros.O ficheiro terá por nome o "NIF do declarante.FJD", o ficheiro gardarase por defecto na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio predeterminado no navegador, aínda que pode seleccionar outro directorio distinto.Posteriormente, poderá recuperalo utilizando o botón "Importar" e seleccionando o arquivo.FJD gardado previamente.

  Exportar:Gardar arquivo

  Tamén poderá importar un ficheiro cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado na páxina web en "Axuda", "Deseños de rexistroResto de modelos, "Formulario Sociedades Modelo 200 (Información Adicional de Axustes e Deducións) - Orde HAP/871/2016 (Exercicio 2015 e seguintes)".

  Seleccionar archivo

  Por último faga clic en "Asinar e Enviar" para presentar a declaración.Aparecerá unha ventá coa información da declaración codificada e os datos do presentador e o declarante.Marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" para finalizar a presentación.

  Asinar e enviar

  Marcar

  Finalmente, se todo é correcto, obterá a folla de resposta coa confirmación da presentación, o Código seguro de Verificación e o nº NRS, que deberá indicar en Sociedades WEB 2019.Aparecerá tamén un PDF incrustado que contén unha primeira folla co xustificante da presentación (número de entrada de rexistro, CSV, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Xustificante de presentación

  O número de referencia NRS cumprirase na páxina 21 do "Servizo tramitación de declaración (Sociedades WEB)" 2019.

  Páxina 21 NRS

  Ligazóns de interese:

  Formulario Xustificación información adicional axustes deducións
 • Certificado electronico
 • Colaboradores
 • Formulario Sociedades Modelo 200 (Información Adicional de Axustes e Deducións) - Orde HAP/864/2013 (Exercicios 2012 a 2014)    (52 kB)