Estado "Validación diferida" dunha solicitude de devolución de IVE enviada (modelo 360)

 • Se a solicitude de devolución enviada ten máis de 50 operacións, esta pasará a un estado de "Validación diferida". Para comprobar o estado da declaración, acceda ao apartado "Verificación da presentación realizada do modelo 360" dentro dos trámites electrónicos dispoñibles na Sede Electrónica para este modelo.

  O trámite require identificarse con certificado electrónico.

  Verificación do modelo 360 en Sede

  Lle facilitamos o ligazón á relación completa de trámites do modelo 360 na Sede Electrónica:

  360,110050,presentación,presentar,validación,validar,diferida
 • Modelo 360. Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto.Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.
 • Ao realizar esta verificación, ou a presentación, se poden obter tres respostas:

  • Se se detectan erros na declaración, a páxina mostrará o listaxe de erros concretos. Esta declaración non pode ser presentada con erros e é necesario volver a enviar unha nova solicitude cos erros corrixidos.
  • Se non se detectan erros na declaración, a páxina mostrará o mensaxe "Presentación realizada..." e os datos correspondentes á presentación, entre eles o código seguro de verificación, a modo de xustificante da presentación.
  • Se a declaración aparece como correcta e necesita realizar cambios, pode presentar unha modificación da mesma ou realizar seu anulación. Pode obter máis información sobre estas opcións nos ligazóns de interese desta axuda "Modificación do modelo 360" e "Anulación do modelo 360".
  • Se a validación aínda non se realizou e o expediente aínda non foi cursado, a páxina mostrará o aviso "Validación diferida". Neste caso, o presentador recibirá posteriormente un correo electrónico confirmando ou non a presentación. Xeralmente a declaración será validada o mesmo día.

  Ligazóns de interese:

  360,110050,presentación,presentar,validación,validar,diferida
 • Modificación dos datos presentados na solicitude de devolución do IVE a non Establecidos (modelo 360)
 • Anulación da solicitude presentada para a devolución do IVE (modelo 360)
 • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)