Como validar a declaración realizando a simulación ou presentación en probas do modelo 360

 • Dende a opción "Simulación de envío do modelo 360" é posible realizar unha presentación de proba do ficheiro do modelo para validalo.

  Acceda á opción "Presentar e consultar declaracións" do apartado "Trámites destacados" da Sede Electrónica e localice o Modelo 360.

  Simulación de envío do modelo 360

  O acceso a esta opción require identificarse con certificado electrónico.

  Consigne correctamente os datos da portada ou "Captura de datos básicos da solicitude".Suxerímoslle que consulte os avisos da parte superior.Para continuar pulse o botón "Enviar".

  Captura de datos

  A páxina 1 validarase por completo e a páxina 2 só se validará cando conteña menos de 50 operacións (menos de 24 liñas de tipo de rexistro 2 se se fai dende ficheiro).

  Recorde que pode importar un ficheiro .360.txt de presentación telemática dende o botón "Examinar" ou cumprir a declaración e gardar os cambios dende o botón "GARDAR".

  Seleccionar ficheiro para a presentación en probas

  Outra vía alternativa para realizar a presentación en probas é marcando un 1 na posición 17 segundo as instrucións do deseño de rexistro do modelo 360 para a presentación por ficheiro.Se tras a validación correcta do ficheiro quere tramitarse o envío formal da declaración é necesario rectificar a posición 17 do tipo de rexistro 1 cambiando o "1" por un cero "0" e acceder novamente á opción de presentación por ficheiro.

  Ligazóns de interese:

  modelo 360 simulación envío
 • Requisitos para a solicitude da devolución de IVE a non Establecidos
 • Modelo 360.Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.