Presentación da solicitude de devolución do IVE a través do formulario (modelo 360)

 • A presentación do formulario 360 se efectuará con carácter obrigatorio a través de internet desde a Sede Electrónica da Axencia Tributaria.

  Teña en conta que para poder realizar a solicitude da devolución do IVE é necesario cumprir cunha serie de requisitos, como dispor de certificado electrónico e estar dado de alta na Enderezo Electrónico Habilitada.

  Faga clic no seguinte ligazón para coñecer con máis detalle estes requisitos:

 • Requisitos para a solicitude da devolución de IVE a non Establecidos
 • Cumpridos estes requisitos poderá realizar a presentación electrónica do modelo 360.

  Para acceder aos trámites habilitados para o 360 faga clic na opción "Presentar e consultar declaracións" do apartado "Trámites destacados" da Sede Electrónica. Seleccione a opción "Presentación do modelo 360" que corresponda se é o caso:

  Lle facilitamos o ligazón directo á relación completa de trámites do modelo.

 • Modelo 360. Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto. Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.
 • Desde o primeiro grupo se realizan as peticións de todo o territorio español ao estranxeiro. Canarias, Ceuta e Melilla dispón do segundo grupo de opcións para solicitar a devolución ao Estado español.

  Opcións para acceder ao formulario do 360

  Teña especial coidado en consignar correctamente os datos da carauta ou "Captura de datos básicos da solicitude ". Para continuar pulse o botón "Enviar".

  captura de datos básicos para a solicitude

  Se comete algún erro na captura de datos básicos (por exemplo de formato ou de data) e pulsou o botón "Enviar", para corrixiro é necesario cubrir novamente os campos, importar unha declaración correctamente gardada previamente ou corrixiro manualmente no deseño lóxico do ficheiro.

  Tras pulsar "Enviar" se mostrará o formulario en liña do modelo 360 segundo os datos consignados na captura de datos básicos.

  Formulario do modelo 360

  Na formalización da declaración será necesario incorporar as facturas para documentar cada entrada no formulario. Se necesita información sobre como anexar facturas ao formulario consulte o seguinte ligazón:

 • anañir,facturas,360,devolución,iva
  Como anexar as facturas ao formulario do 360
 • Se ten dúbidas de formalización, lle lembramos que pode consultar a axuda de interese dispoñible no apartado "Información e axuda", dentro da relación de trámites para o modelo 360. Tamén pode contactar coa ONGT (non Residentes) chamando ao 91 757 57 75.

  Nota: A presentación das solicitudes de devolución do IVE a través do formulario en liña só admite un máximo de 202 operacións. Se se excede deste número de operacións a vía de presentación é mediante o envío dun ficheiro, seguindo o deseño lóxico de rexistro.

  En calquera momento, durante a formalización do modelo pode pulsar a tecla "Gardar" que xerará un ficheiro NIF360, un ficheiro de texto plano que se gardará na carpeta de descargas por defecto do navegador.

  gardar modelo 360

  aviso gardar arquivo 360

  Este ficheiro pode importarse tanto nun novo formulario como na presentación por ficheiro do modelo 360. Utilice a opción "Examinar" (Internet explorer e Mozilla Firefox) ou "Seleccionar arquivo" ( Google Chrome) para localizar o ficheiro NIF360 que quedou gardado en seu equipo.

  examinar

  Unha vez finalizase a formalización, pulse "Enviar".

  enviar modelo 360

  Ligazóns de interese:

 • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)
 • Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica