Envío de ficheiro de presentación para a solicitude de devolución do IVE (modelo 360)

 • A presentación do formulario 360 se efectuará con carácter obrigatorio a través de internet desde a Sede Electrónica da Axencia Tributaria.

  Teña en conta que para poder realizar a solicitude da devolución do IVE é necesario cumprir cunha serie de requisitos, como dispor de sinatura dixital ou estar dado de alta na Enderezo Electrónico Habilitada.

  Faga clic no seguinte ligazón para coñecer con máis detalle estes requisitos:

 • Requisitos para a solicitude da devolución de IVE a non Establecidos
 • Cumpridos estes requisitos poderá realizar a presentación electrónica do modelo 360.

  Para acceder aos trámites habilitados para o 360 acceda á opción "Presentar e consultar declaracións" do apartado "Trámites destacados" da Sede Electrónica.

  Lle facilitamos o ligazón directo á relación completa de trámites do modelo. Seleccione a opción "Presentación do modelo 360 por ficheiro" que corresponda se é o caso:

 • Modelo 360. Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto. Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.
 • Desde o primeiro grupo se realizan as peticións de todo o territorio español ao estranxeiro. Canarias, Ceuta e Melilla dispón do segundo grupo de opcións para solicitar a devolución ao Estado español.

  Opcións para presentar 360 por ficheiro

  O ficheiro de presentación deberá cumprir coa estrutura establecida no deseño lóxico de rexistro publicado. Pode consultaro na opción "Deseños de rexistro" do apartado "Axuda" da páxina da Axencia Tributaria. Tamén pode facero desde o ligazón que lle facilitamos ao final desta axuda.

  Tras identificarse con certificado electrónico se mostra a páxina de envío do ficheiro. Antes de proceder teña en conta os avisos.

  Neles se indica que deberá presentar previamente as copias electrónicas das facturas ou documentos de importación. Para iso faga clic no ligazón dispoñible.

  Ligazón para achegar facturas electrónicas

  Ao finalizar a achega das facturas ou documentación se obtén un código xustificante de rexistro que de forma automática se incorpora ao ficheiro de presentación.

  Tras revisar o resto de "Avisos" pulse o botón "Ler declaración" e localice o ficheiro.360. Este ficheiro deberá estar gardado no directorio "AEAT" de seu disco local (xeralmente en C:\AEAT).

  Aviso

  Selección do ficheiro

  A continuación se mostran os datos identificativos da solicitude seleccionada. Se son correctos, pulse "Asinar e enviar".

  Asinar e enviar

  Na presentación do modelo 360 mediante ficheiro se admiten ata 3000 operacións.

  Nota: Se ten dúbidas de formalización, lle lembramos que pode consultar a axuda de interese dispoñible no apartado "Información e axuda", dentro da relación de trámites para o modelo 360. Tamén pode contactar coa ONGT (non Residentes) chamando ao 91 757 57 75.

  Ligazóns de interese:

 • Deseños de rexistro
 • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)
 • Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica