"Datos bancarios.Conta ÍAN:O campo está baleiro ou non se axusta ao formato especificado"

  • Se aparece este erro é necesario que revise a conta que introduciu no formulario, no apartado 6 "Datos bancarios" da páxina 1.

    Recorde que o IBAN é unha identificación internacional do número de conta bancaria que ten entre 14 e 34 carácteres.O IBAN responde ao seguinte formato:ESXXCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC, correspondendo É ao código do país, XX, a un díxito do control e o resto aos díxitos do número de conta.Debe introducir o IBAN no campo correspondente todo xunto, sen espazos.

    Ligazóns de interese:

    código 360 117040 ÍAN conta banco baleiro formato
  • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)