"Datos bancarios.Conta Banco BIC:O campo está baleiro ou non se axusta ao formato especificado"

  • Se aparece este erro é necesario que revise os datos que introduciu no formulario no campo "Conta-BIC", no apartado 6 "Datos bancarios" da páxina 1.

    Recorde que o BIC é un código internacional que identifica ao banco e ao tipo de conta reflectido no IBAN, incluído o código de país.O BIC ten 8 ou 11 carácteres e responde ao seguinte formato:BBBBESMMXX, onde BBBB é un código que fai referencia á Entidade bancaria, É refírese ao código do país (que debe coincidir co do IBAN ), MM é un recheo de formato variable e XXX fai referencia ao tipo de produto.

    Se non dispón deste, contacte coa súa Entidade para que llo faciliten dado que poden ter máis dun válido e non ser o correcto para a nosa conta.

    Ligazóns de interese:

    código 360 117050 BIC datos bancarios
  • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)