Como gardar e recuperar os datos das declaracións do modelo 360 mediante o formulario

 • Recorde que o acceso á relación de trámites do Modelo 360 realízase dende a Sede Electrónica na opción "Presentar e consultar declaracións" do apartado "Trámites destacados".

  gardar recuperar 360 importar importación IVE devolución establecidos
 • A cumprimentación do formulario do modelo 360 require completar a pantalla inicial, onde se capturan os datos básicos da solicitude.Tras cumprir os datos básicos da solicitude e pulsar o botón "Enviar", accederá á primeira páxina do formulario cos datos consignados na captura de datos básicos.

  Unha vez dentro do formulario poderá gardar a información en calquera momento ao facer clic en "Gardar".Se non cumpriu a solicitude completa, antes de permitir gardala obterá un aviso informando dos datos que falta por cumprir, aínda que isto non impide o gardado.

  Por defecto, gardarase na carpeta descargas que teña asignada o navegador, non obstante, pode seleccionar unha situación distinta.O ficheiro terá por nome o NIF do declarante.360.txt

  Se cumpriu correctamente o formulario, permite igualmente gardalo, sen avisos de validación.

  Gardar

  Para recuperar un ficheiro previamente creado, acceda ao formulario de presentación do modelo 360 e cumpra o formulario inicial cos mesmos datos que introduciu para identificar a declaración que desexa recuperar.Pulse "Enviar".

  Co modelo 360 cargado, faga clic en "Examinar" e busque o ficheiro NIF.360.txt que necesite recuperar e que previamente gardase.Tamén poderá importar un ficheiro externo realizado cun programa externo e que siga o deseño lóxico correcto publicado na web.

  Importar datos co botón

  Seleccionar o ficheiro .360.txt

  Teña en conta que se non gardou os datos despois de seguir o proceso completo de achegar facturas ata que apareza o número de rexistro RGE, cando se desexe recuperar o ficheiro non se terán esas facturas na declaración.En todo caso, sempre poderá cumprir os campos do formulario así como achegar as facturas manualmente.

  Se existe algún problema na importación do ficheiro apareceralle unha mensaxe de información para volver ao programa de axuda e importar o ficheiro novamente.Asegúrese de seleccionar o ficheiro .360.txt.

  Volver ao programa de axuda

  En canto á cumprimentación do formulario recordámoslle que no formulario web se admiten ata 202 operacións (101 páxinas, a dúas operacións por páxina) mentres que nunha presentación por ficheiro se admiten ata 3000 operacións (1500 páxinas 2 por dúas operacións por páxina).

  Ligazóns de interese:

  gardar recuperar 360 importar importación IVE devolución establecidos
 • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)
 • Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica
 • Modelo 360.Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto. Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.