Como achegar as facturas ao formulario do 360

 • Recorde que o acceso á relación de trámites do Modelo 360 realízase dende a Sede Electrónica na opción "Presentar e consultar declaracións" do apartado "Trámites destacados".

  como achegar facturas formulario modelo 360
 • A través do formulario para a tramitación do modelo 360 achegaranse por rexistro as copias electrónicas das facturas ou documentos de importación.Esta acción realízase dende o apartado "7.Anexos" da páxina 1.

  Consideracións previas:

  • Os formatos compatibles para os ficheiros de facturas que deba achegar son os PDF y TIFF.
  • Se se recomenda unha factura por ficheiro rexistrado.Non obstante, pode incluírse máis dunha por arquivo.Neste caso, se non fose posible incluír un arquivo por factura, o nome do arquivo fará referencia ás operacións incluídas e será o máis curto e descritivo posible (por exemplo, "facturas1a15.pdf").
  • O volume total do envío non poderá exceder de 5 MB (RGE e formulario).Se no seu caso excede deste tamaño, debe achegar só as facturas coas cantidades máis significativas.O resto das facturas poderán ser requiridas polo país ao que se dirixe a solicitude de devolución posteriormente, sendo neste caso convenientemente informado sobre o procedemento que debe seguir.
  • De xeito individual un único arquivo non pode exceder os 4 MB, respectándose sempre o máximo de 5 Mb para o conxunto de ficheiros.
  • Pode reducir o tamaño dos ficheiros adxuntos escaneando a factura e gardándoa en.JPG e pegándoa nun documento Word.Posteriormente imprima o documento de Word en PDF.
  • Se necesita achegar algunha factura unha vez presentada a solicitude de devolución, pode modificar a presentada eliminando unha das referencias de rexistro e incluíndo no seu lugar as facturas que necesite, sempre tendo en conta a capacidade máxima de 5 MB no envío.
  • Hai un límite de 10 ficheiros anexados por cada entrada de Registro (RGE).

  Procedemento:

  1. Localice o apartado "7.Anexos" da páxina 1.Para achegar as copias electrónicas faga clic no signo de interrogación "?" que aparece no apartado "Nº de rexistro".É importante seguir a orde e non deixar liñas baleiras entre os ficheiros anexados.

   Rexistro de facturas ou documentos de importación

  2. Ao pulsar o signo de interrógación enlazará co rexistro electrónico, abríndose unha nova ventá onde consignará a descrición do contido do arquivo e se seleccionará o arquivo desexado, que deberá situarse na súa disco local C:\ na carpeta AEAT.Faga clic en "Engadir ficheiro"

   Registro

   Pulse "Seleccionar ficheiros" para acceder ao ficheiro ou arrastre o ficheiro á ventá.

   Selección do ficheiro

  3. Aparecerá o ficheiro anexado de forma automática no apartado "Documentación que se anexa".Unha vez anexados os ficheiros pulse "Presentar".

   Presentar rexistro

  4. Despois, pulse "Asinar e Enviar".

   Asinar e enviar

   Tras asinar e enviar a solicitude, recibirá unha notificación de recibo desa presentación na que aparece o RGE ("Número de asento rexistral") asociado ao envío

   Número de asento rexistral

  5. No formulario do modelo 360 terase incorporado de forma automática o número de rexistro RGE e a descrición. RGE incorporado

  Tamén é posible acceder a rexistro para engadir os PDF coas facturas escaneadas dende o enlace que aparece nos avisos de presentación do trámite "Presentación do modelo 360 por ficheiro".Unha vez presentados os PDF/TIFF, despois entre ao formulario para indicar os RGE no apartado de "Anexos".

  A ter en conta

  • Cada factura enviada queda rexistrada para a AEAT por tempo indefinido.Pódese incluír en futuros envíos simplemente indicando manualmente o RGE que se obtivo inicialmente.

  • Se o modelo 360 non se envía ou non se inclúe o RGE en cuestión, aínda que a factura está presentada, non é tida en conta.

  • En todo momento se poden consultar os RGE a través do portal "Os meus Expedientes" da Sede Electrónica, a través da opción "Rexistro" (esta consulta require certificado electrónico).

  • Unha vez presentada a declaración, se desexa enviar máis facturas pode realizar unha modificación da declaración ou ben anular o envío da anterior e enviar outra substitutiva.

  • Se ten problemas técnicos no funcionamento do formulario suxerímoslle que consulte a axuda "Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica".

  Ligazóns de interese:

  Como achegar facturas modelo 360 formulario
 • Axuda técnica - Solicitude de Devolución de IVE a non Establecidos (modelo 360)
 • Anulación da solicitude presentada para a devolución do IVE (modelo 360)
 • Modificación dos datos presentados na solicitude de devolución do IVE a non Establecidos (modelo 360)
 • Requisitos técnicos para realizar trámites na Sede Electrónica
 • Modelo 360.Solicitude de devolución do imposto sobre o valor engadido soportado por determinados empresarios ou profesionais establecidos no territorio de aplicación do imposto. Nota: Os empresarios ou profesionais establecidos nas Illas Canarias, Ceuta ou Melilla, presentarán a solicitude de devolución da cotas soportadas no territorio de aplicación do Imposto a través deste mesmo formulario.