Consulta de detalle e tramitación por colaboradores sociais

 • Mediante a opción "Consulta de detalle e tramitación para colaboradores sociais", un colaborador poderá acceder á relación de solicitudes presentadas por el. Neste caso, o colaborador social terá que identificarse cun certificado electrónico recoñecido.

  Ao tratarse dun colaborador social, os campos identificativos aparecerán baleiros e terá que consignar o NIF da solicitude que quere consultar. A seguir, pulse o botón "Buscar".

  1

  Para acceder ao detalle da solicitude terá que pulsar sobre a ligazón do expediente.

  2

  Un colaborador social poderá consultar o estado de tramitación e os datos da solicitude pero non poderá acceder aos documentos electrónicos da referida solicitude, nin a presentación do Modelo 143, nin as posteriores adhesións do resto de solicitantes.

  3

  No referente a tramitacións relacionadas coas solicitudes presentadas por un colaborador, só poderán modificar datos xerais da solicitude. Non estarán autorizados a cambiar a conta bancaria para o aboamento, dar solicitude de baixa por perda de dereito, nin poderán realizar a presentación.

  Ligazóns de interese:

  143 abono anticipado colaborador colaboradores familia numerosa discapacitados
 • Con icono
  Preguntas frecuentes