Consulta de detalle e tramitación dunha solicitude

 • Mediante a opción "Consulta de detalle e tramitación" pode acceder ao estado de tramitación da solicitude de aboamento anticipado presentada, ao recibo en PDF da devandita presentación, modificar o IBAN da conta para o aboamento da dedución e consultar o estado dos pagamentos.

  Para realizar esta consulta é necesario identificarse con certificado, DNI electrónico ou Cl@vePIN.

  Unha vez identificado, se non é colaborador social nin apoderado, aparecerán os seus datos identificativos xa cargados no formulario e só terá que filtrar por "Tipo Solicitante" se for necesario. A seguir, pulse o botón "Buscar".

  buscar solicitude

  Se se trata do solicitante principal poderá ver a relación de solicitudes presentadas por el e realizar todos os trámites habilitados para as devanditas solicitudes.

  Se se trata do solicitante secundario poderá consultar a relación de solicitudes presentadas, onde el sexa un solicitante secundario e se existen solicitudes nas que sexa solicitante principal tamén as presentadas por el como primeiro solicitante. Neste caso poderá realizar a consulta completa dunha solicitude onde el sexa solicitante secundario.

  Para acceder ao detalle da solicitude terá que pulsar sobre a ligazón do expediente.

  acceder ao expediente

  Aparecerán todos os datos da solicitude, o estado da súa tramitación e poderá acceder ao xustificante de presentación desde a ligazón "Consulta de documentos electrónicos", na sección "Servizos dispoñibles".

  consulta expediente

  Se existen incidencias nunha solicitude, por exemplo por incluír aos descendentes como beneficiarios nunha solicitude de aboamento anticipado por familia numerosa ou se esta está duplicada, o primeiro solicitante poderá dara deste baja.En caso, no detalle do expediente, en "Servizos Dispoñibles" debe utilizar a opción "Baixa de Solicitude 143".

  baixa solicitude

  Para modificar o número de conta para o aboamento, no apartado "Servizos Dispoñibles", pulse a opción "Modificar IBAN de Solicitude 143". Neste caso o acceso debe realizaro o primeiro solicitante.

  servizo modificar ían

  Corrixa o código IBAN da conta se é errónea ou sufriu modificacións. Faga clic en "Validar modificación" para gravar os datos.

  cambiar IBAN

  Outro servizo dispoñible é a consulta do estado dos pagamentos. Neste caso debe acceder o primeiro solicitante que conste na presentación do modelo 143. Os datos que se poderán consultar son: o exercicio e mes de devolución, o importe da devolución, o código IBAN da conta de aboamento e a data de emisión.

  Ligazóns de interese:

  detalle tramitaciĆ³n 143 abono anticipado
 • Con icono
  Preguntas frecuentes