Adhesión a unha solicitude colectiva

 • Esta ligazón permite que, unha vez presentada unha solicitude colectiva de aboamento anticipado, o resto de solicitantes se adhiran á referida solicitude.

  Para que unha solicitude de aboamento anticipado poida ser tramitada, é necesaria a adhesión do resto de solicitantes á solicitude colectiva xa presentada, para o cal poden utilizar a opción "Adhesión a solicitude colectiva (resto de solicitantes)", dispoñible na Sede Electrónica.

  Os solicitantes poderán realizar este trámite tanto se acceden con certificado ou DNI electrónico como con Cl@vePIN.

  En primeiro lugar verifique que os datos do solicitante son correctos e no campo "Tipo solicitante" seleccione "Secundario" e pulse "Buscar" para localizar a presentación.

  1

  Acceda á presentación desde a ligazón do expediente da solicitude que se encontre en estado "Solicitude colectiva en espera de adhesión".

  2

  No detalle da solicitude, localice o apartado do solicitante 2, ou o que corresponda, e faga clic en "Adherirse". Teña en conta que esta opción só aparecerá no expediente se accedeu o segundo solicitante; se o que está accedendo é o primeiro solicitante, a opción "Adherirse" non estará dispoñible.

  3

  Na pantalla de confirmación da adhesión, verifique que os datos son correctos e pulse o botón "Asinar e enviar".

  4

  Aparecerá unha ventá de confirmación que contén codificada a información que se vai enviar. Marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  5

  Se o proceso se realizou correctamente, se mostrará o recibo de presentación cos datos do rexistro e o CSV (Código Seguro de Verificación) asociado á devandita presentación que lle permitirá sempre recuperar o xustificante desde a opción de Cotexo de documentos dispoñible na Sede Electrónica.

  6

  Pode acceder ao recibo en formato PDF desde o ligazón "Ver en formato imprimible".

  Ligazóns de interese:

  colectiva 143 anticipado solicitante
 • Con icono
  Preguntas frecuentes
 • Con icono
  Normativa