Presentación electrónica do modelo 368 de Suxeito Pasivo establecido no Territorio de aplicación de IVE español

 • Para a presentación electrónica do modelo 368 pode utilizar o formulario dispoñible na Sede Electrónica ao que pode acceder desde o ligazón "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados".

  Faga clic no seguinte ligazón para acceder á relación de trámites do modelo 368, "Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos":

  368
 • Modelo 368. Declaración de IVE dos réximes especiais de servizos de telecomunicacións, de radiodifusión ou de televisión ou electrónicos.Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria
 • Trámites

  Este ligazón conecta co formulario para empresarios ou profesionais establecidos na Comunidade, pero non no Estado membro de consumo, acollidos ao réxime especial aplicable aos servizos de telecomunicacións de radiodifusión ou de televisión e aos prestados por vía electrónica, cuxo Estado membro de identificación sexa España (Réxime da Unión).

  Para máis información, lle recomendamos que consulte a normativa e as instrucións do modelo dispoñibles neste ligazón:

  368
 • ayuda,368
  Axuda Modelo 368
 • O acceso e presentación deste modelo pode realizarse con certificado, DNI electrónico ou Cl@vePIN.

  Identificación

  En primeiro lugar aparecerá unha xanela para capturar os datos básicos da declaración, neste caso, os datos identificativos do declarante. Despois, pulse o botón "Aplicar".

  Datos básicos

  Desde esta botonera poderá dar de alta, baixa e navegar entre os servizos que se rexistren.

  Botonera

  Na parte inferior do formularion dispón das opcións para navegar polas páxinas da declaración ou para acceder aos distintos apartados da mesma.

  Apartados

  Na páxina "Resultados" poderá seleccionar o tipo de declaración e a forma de pagamento no caso de que o resultado sexa un ingreso. Xunto ao importe do ingreso dispón do campo para incluír o NRC xustificante do pagamento. Pode enlazar coa pasarela de pagamento para obter o NRC desde o botón "Realizar pagamento (obter NRC)".

  Tipo de declaración

  Antes de proceder á presentación pode validar o contido da declaración desde o icona do tick. No caso de que existan erros que sexa necesario corrixir para poder enviar a declaración, se abrirá unha nova pestana "Erros" coa descrición dos mesmos.

  Erros

  Se a declaración é correcta o mensaxe será "Non existen erros".

  Non existen erros

  Por último, pulse o botón "Asinar e Enviar" para iniciar a presentación. Na nova xanela, marque a recadro "Conforme" para confirmar a presentación da declaración. No cadro de texto se mostrará codificado o contido da declaración. Pode continuar coa presentación da declaración pulsando "Firmar y Enviar".

  Conforme

  Se todo é correcto, obterá a folla de resposta en que apareza "Su presentación ha sido realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  368