Presentación do modelo 309 mediante predeclaración (papel)

 • Para presentar en papel o modelo 309, a AEAT facilita un formulario para cumprir en liña e obter o PDF coa declaración previamente validada polo servidor da AEAT

  Pode acceder a el dende a opción "Presentar e consultar declaracións", dentro de "Trámites destacados" da Sede Electrónica ou dende o apartado "todos os trámites", Impostos e taxas,IVE", "Modelo 309.IVA.Declaración - Liquidación non periódica".Acceda a "Formulario do modelo 309 para a súa presentación (predeclaración) exercicio 2018 e seguintes", situado dentro de "Se desexa imprimir o modelo para a súa presentación en papel".

  Formulario de presentación

  309 predeclaración formulario
 • Cumpra os datos identificativos e marque as casas que correspondan no seu caso.

  Cumprimentación

  No menú situado ao final do formulario dispón de varias utilidades:

  • "Validar declaración"Para comprobar que a cubrición da declaración é correcta.

  • "Exportar"Para gardar a declaración en formato BOE, sempre que se validase correctamente.O nome do ficheiro será por defecto o NIF do declarante e a extensión 309.

  • "Importar" para recuperar un ficheiro de declaración en formato BOE xerado anteriormente con este formulario ou cun programa externo.

  Botoeira con opcións

  Para xerar un ficheiro 309 cun programa externo ten de seguir o deseño lóxico do modelo publicado na web da AEAT, no apartado "Axuda" (situado na esquina superior dereita da páxina de inicio), "Deseños de rexistroModelos 300 ao 399".

  309 predeclaración papel
 • Se o tipo de declaración seleccionada é "A ingresar", habilitarase o apartado "Datos de forma de pagamento" onde poderá incluír, de forma optativa, a conta bancaria na que desexa que se efectúe o cargo.

  Cunplimente os datos económicos e indique a ingresar e a conta bancaria

  Antes de xerar a predeclaración comprobe se ten avisos ou erros dende o botón "Validar declaración".Na parte inferior apareceralle a pestana "Erros" cos avisos ou erros detectados.Recorde que os avisos dan información relevante a ter en conta pero non obstaculiza a presentación da declaración.En caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos.

  Existen erros para solucionar

  Non existen erros

  Unha vez cumprido correctamente e sen erros terá que pulsar o botón "Xerar predeclaración"Situado na botoeira inferior e xerarase o documento PDF co contido da declaración.

  Pulse xerar predeclaración

  Xérase un PDF con dúas copias, unha para o suxeito pasivo e outra para a Entidade Colaboradora que deberá asinar e entregar na Entidade Colaboradora se é a ingresar.Recorde que debe escribir o NIF no Documento de ingreso ou devolución e asinalo antes da súa presentación.

  309 formulario predeclaración
 • Modelo 309.Declaración-Liquidación non periódica.
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399