Presentación en papel do modelo 303

 • Para presentar en papel o "Modelo 303.IVE Autoliquidación" dispón dun formulario para cumprir en liña e obter o PDF coa declaración, previamente validada polo servidor da AEAT

  Acceda dende Sede Electrónica, "todos os trámites", Impostos e taxas "IVE"Modelo 303", "Formulario do modelo 303 para a súa presentación (predeclaración) exercicio 2019".

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración" (dende os tres puntos verticais), "Aspecto", "Tamaño da fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Trámites modelo 303 en papel

  Presentación papel PDF modelo 303 predeclaración
 • Cumpra os datos identificativos e marque as casas que correspondan no seu caso.Teña en conta que algúns datos introducidos nesta ventá (entre eles o exercicio e o NIF do declarante) non poderán ser modificados posteriormente despois de "Aceptar".Se dispón dun ficheiro xerado anteriormente dende o formulario (extensión SES), utilice o botón "Cargar" para recuperar os datos.Finalmente pulse "Aceptar".

  Datos identificativos

  Tras "Cargar" ou "Aceptar", accederá ao formulario de predeclaración.Na botoeira superior encontrará todas as funcionalida do modelo.

  O botón "Datos identificativos"Dirixe a ventá anterior, na que poderá consultar os datos consignados, modificar algúns deles ou cargar o ficheiro de datos (SES).

  Botón Datos identificativos

  Cumpra os datos económicos da declaración.Poderá ver o índice de seccións pulsando o botón "Apartados"Ou acceder ás diferentes páxinas coas frechas de navegación.

  Apartados

  Pulse "BORRADOR"Para obter un pdf cos datos introducidos ata o momento.O documento non é vállido para a súa presentación, pero pode servir como consulta.

  BORRADOR

  O botón "Gardar"Permite obter un ficheiro SES cos datos da declaración, que poderá recuperar posteriormente dende a opción "Cargar" da ventá de datos identificativos.A xeración do ficheiro non require que a declaración estea validada (pode conter erros ou estar incompleta).Se non selecciona un directorio, este ficheiro gardarase automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados.

  Gardar

  Antes de presentar a declaración, utilice o botón "Validar declaración"Para comprobar se existen avisos ou erros.Aparecerá un listado cos "Erros e avisos" detectados.Os botóns "Ir ao aviso" ou "Ir ao erro" mostrarán directamente a casa ou o apartado que debe corrixir.

  Recorde que os avisos son informativos e non impiden a presentación.Pola contra, os erros se deben ser corrixidos.

  Validar declaración

  Se o tipo de declaración é "A ingresar", habilitarase o apartado para incluír a conta bancaria.Non será necesario cumplimentala se vai realizar o pagamento en metálico ou se vai solicitar aprazamento.

  Resultado A ingresar

  Se o resultado é negativo seleccione "A compensar" ou "Solicitude de devolución" (só para o último período) deberá incluír un número de conta IBAN da súa titularidade, onde se efectuará a devolución.Pode ser unha conta aberta en España ou no estranxeiro (UE/SAIBA).

  Solicitud de devolución

  Tras seleccionar o tipo de declaración, e unha vez que a declaración se validou sen erros, pulse "Xerar predeclaración".

  Generar predeclaración

  Avisos presentación

  Xerarase un PDF co contido da declaración en dúas copias, unha para o suxeito pasivo e outra para a Entidade Colaboradora.que deberá asinar e entregar na Entidade bancaria (se é a ingresar ou a devolver) ou en oficinas da AEAT (a devolver e resto de casos).Recorde que debe escribir o NIF no Documento de ingreso ou devolución e asinalo antes da súa presentación.

  Ligazóns de interese:

  303 papel presentación imprimir pdf predeclaración
 • Axuda técnica 303
 • Modelo 303.IVA.Autoliquidación.