Presentación electrónica do modelo 611

 • A presentación do modelo 611 mediante ficheiro realizarase mediante TGVI online.Esta nova vía de presentación estará dispoñible para ficheiros voluminosos, aínda que se permitirá a presentación de ficheiros con calquera número de rexistros.

  Mediante esta opción, se o ficheiro contén rexistros correctos xunto a outros erróneos, pode presentar parcialmente os rexistros correctos e descargar os rexistros erróneos, ademais do motivo do erro nun ficheiro txt para posteriormente, unha vez emendados os erros, envialos mediante declaracións complementarias.

  Recomendámoslle depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos seus declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.Este servizo encóntrase no banner da campaña "Declaracións Informativas 2019" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  Para a presentación electrónica do "Modelo 611.Declaración informativa.Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por Entidades Colaboradoras.Declaración Resumo Anual", acceda a Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 611", "Presentación 2019".

  Trámites modelo 611

  O acceso ao trámite require identificarse con certificado electrónico ou do declarante.Tamén pode identificarse unha persoa ou entidade autorizada a realizar presentacións en nome de terceiros:colaborador social (só con certificado electrónico) ou apoderado.Seleccione o seu certificado e pulse "Aceptar".

  Identificación con certificado

  Será necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado.

  Cumpra os datos requiridos na ventá inicial.

  Mediante o botón "Recuperar" mostrarase a información do último ficheiro validado para este NIF, exercicio e período.Para enviar un novo arquivo pulse "Ler ficheiro" e, a continuación, "Examinar", para seleccionar o arquivo.

  Datos declaración

  Ler ficheiro

  Verifique que os datos identificativos do declarante, o modelo e o exercicio son correctos e faga clic en "Validar" para transmitir o ficheiro.

  Validar ficheiro

  Durante a transmisión aparecerán dúas barras de progreso informando da porcentaxe de validación, tanto do ficheiro coma dos rexistros.

  Progreso validación ficheiro

  Ao finalizar a transmisión mostrarase o resumo do resultado da validación.

  Nota: Neste paso do proceso só se valida o ficheiro.A presentación poderá realizarse en pasos posteriores.

  Se a validación é correcta, poderá realizar a presentación e obter o xustificante correspondente.Se se detectan erros incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos e estarán dispoñibles as opcións "Presentar rexistros correctos", "Descargar rexistros erróneos" y "Descargar mensaxes de erro".

  Rexistros correctos e erróneos.Opcións dispoñibles

  Presentar rexistros correctos

  Seleccione esta opción para presentar unicamente os rexistros correctos.Na seguinte ventá marque "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  Presentar rexistros correctos

  Conforme, asinar e enviar

  Obterá o recibo de presentación só cos rexistros correctos presentados nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir.O documento contén a información da presentación:número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador.

  Xustificante presentación

  Descargar rexistros erróneos

  Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Descargar rexistros erróneosFicheiro rexistros erróneos

  Descargar mensaxes de erro

  O ficheiro de texto descargado contén o detalle dos erros detectados para cada rexistro erróneo de tipo 2 (Declarados).En cada liña mostrarase un rexistro de detalle erróneo coa súa mensaxe de erro correspondente.É necesario mover a barra de desprazamento ata o final das liñas para poder visualizar os códigos e descricións dos erros.

  Descargar mensaxes de erro

  Este arquivo ten un carácter informativo.Será de utilidade para identificar os erros detectados e proceder á súa corrección e presentación.

  Ficheiro erros

  Ligazóns de interese:

  611 informativa presentar presentación
 • Axuda - Certificados electrónicos