Presentación electrónica do modelo 611

 • Para a presentación electrónica do "Modelo 611.Declaración informativa.Pagamentos en metálico do imposto que grava os documentos negociados por Entidades Colaboradoras.Declaración Resumo Anual", dispón da opción de presentación mediante ficheiro na Sede Electrónica.Pode localizar esta opción no apartado "Trámites destacados", Presentar e consultar declaracións, "Modelo 611" e utilizar o enlace "Presentación 2018".

  trámites presentación

  A presentación telemática do modelo 611 require identificarse con certificado electrónico (firma dixital) emitido a nome do declarante ou DNIe.Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación estea autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  611 informativa presentar presentación
 • É necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao último deseño de rexistro publicado ou á última actualización.Pode consultar o deseño lóxico dende o seguinte enlace ou dende o apartado "Axuda", "Deseños de rexistro" na páxina da Axencia Tributaria.

  611 declaración informativa presentación
 • Deseños de rexistro - Resto de modelos
 • É necesario ter a Máquina Virtual Xava correctamente instalada no seu equipo e permitir a execución de applets da AEAT Por este motivo, o navegador totalmente compatible con esta vía de presentación é Internet Explorer xa que tanto Mozilla Firefox coma Google Chrome xa non soportan os plugins de Xava necesarios.

  Executar applet

  Permitir acceso aplicación firma

  Facilitámoslle o enlace á páxina de Xava:

  611 informativa presentar presentación
 • Enlace a la página oficial de descarga de JavaNova ventá
 • Se aparece a mensaxe "Cargando ámbito" e non carga Xava pasados uns minutos, revise no apartado "Enlaces de interese" a axuda correspondente.

  No despregable "Modelo", escolla o modelo 611 e pulse o botón "Seleccionar" para cargar o ficheiro que contén a declaración do modelo 611 que quere presentar.

  Seleccionar ficheiro modelo 611

  Abrir ficheiro modelo 611

  A continuación mostrarase un resumo dos datos da declaración e do solicitante.Revíseos e, se son correctos, faga clic en "Enviar" para proceder á presentación da declaración.

  Enviar ficheiro cargado do 611

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir.Na primeira páxina do documento móstrase a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, o resumo da declaración e a comunicación de posta a disposición de ficheiro de declaración (polo seu volume, tecnicamente non é viable a xeración nin a descarga dunha consulta íntegra da mesma en formato PDF).

  Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Descargar documento

  Ligazóns de interese:

  611 declaración informativa presentar presentación
 • procesando,cargando,entorno
  Mensaxe "Cargando ámbito" ou "Procesando" persistente ao enviar o modelo
 • Axuda - Certificados electrónicos