Presentación electrónica do modelo 390 mediante ficheiro

 • Se dispón dun ficheiro do modelo 390 do exercicio 2018 xerado cun programa externo que se axusta ao deseño de rexistro publicado non poderá importaro ao formulario web pero poderá realizar a presentación desde o ligazón "Presentación exercicio 2018 (con ficheiro)" dispoñible na relación de trámites do modelo 390 en Sede Electrónica.

  Pode acceder a esta opción desde distintas rutas da Sede, por exemplo, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 390. IVE Declaración Resumo Anual".

  Presentación mediante ficheiro 2018

  390 IVA anual presentar presentación fichero
 • Modelo 390. Declaración resumo anual IVE.
 • Elixa como identificarse con certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN. Revise o cadro de avisos para asegurarse de que se vai a realizar a presentación correctamente. Faga clic en "Ler declaración" e seleccione o ficheiro que contén a declaración que quere enviar e que cumpre co deseño de rexistro actualizado para o modelo 390.

  Ler declaración

  Seleccione o ficheiro e pulse "Abrir"

  Se cargará a declaración nun formulario similar ao dispoñible na Sede Electrónica pero debe ter en conta de que os campos non son editables. Calquera cambio terá que realizarse no ficheiro ou na aplicación que utilizase para xeraro.

  Ficheiro cargado

  Mediante a barra de desprazamento baixe ata o final da páxina onde se encontra o botón "Asinar e Enviar" para proceder ao envío da declaración.

  Asinar e enviar

  Por último, marque a recadro "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar" para presentar a declaración.

  Confirmación ficheiro modelo 390

  390 iva anual presentar presentación fichero