Presentación electrónica do modelo 390

 • Para a presentación electrónica doModelo 390. IVE Declaración Resumo Anual" do exercicio 2018 dispón dun formulario web na Sede Electrónica para seu formalización e posterior envío desde o ligazón "Presentación exercicio 2018". Pode acceder ao formulario do modelo 390 desde distintas rutas da Sede, por exemplo, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 390".

  Presentación 2018 por formulario web

  presentar presentación electrónica 390 IVA anual 2018
 • Modelo 390. Declaración resumo anual IVE.
 • Despois de identificarse con certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN, se muestrará a xanela de introdución de datos identificativos. Cubra o NIF, nome e apelidos ou razón social. Preste atención á formalización do NIF porque este dato non se poderá modificar posteriormente (para cambiaro será necesario xerar unha nova declaración, iniciando a formalización desde o principio).

  A continuación, disporá de dous opcións:

  1. "Cargar" os datos almacenados nos servidores da AEAT que foron gardados previamente e,

  2. "Nova declaración" para acceder ao formulario e cubrir a declaración desde o inicio.

  Xanela datos identificativos

  O botón "Cargar" recupera a última declaración xerada para o mesmo NIF e exercicio, almacenada automaticamente nos servidores da AEAT e que gardou na última sesión. Aparecerá un aviso advertindo de que se borrarán os datos ao cargar a declaración.

  Seleccionar declaración para cargar

  Pulse o botón "Nova declaración" para acceder ao formulario web. Se mostrará un aviso informando dos supostos en que non se está obrigado á presentación do modelo 390.

  Aviso supostos non presentación 390

  O formulario consta de 17 páxinas ás que pode acceder desde os comandos de frecha ou pulsando o botón "Apartados" para ir directamente ás distintas seccións da declaración.

  Apartados menú formulario 390

  Unha vez finalizada a formalización da declaración, desde o menú superior, comprobe se existen erros pulsando a opción "Validar declaración". Se mostrarán os avisos ou erros detectados, lembre que os avisos dan información relevante a ter en conta pero non obstaculizan a presentación da declaración. No caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos. "Ir ao erro "e "Ir ao aviso "lle sitúa na recadro correspondente para modificar ou cubrir. Se a declaración non contén erros obterá o mensaxe "Non existen erros".

  Declaración con erros

  Declaración sen erros

  Mediante o botón "Gardar" (ao lado do anterior) pode conservar os datos cumprimentados ata ese momento nos servidores da AEAT , teña en conta que se xa existe unha declaración gravada anteriormente se sobreescribirá.

  botón gardar nos servidores da AEAT

  Xanela aviso gardar declaración

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" que xera un PDF, non válido para a presentación, con seu declaración. Para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader; lle recomendamos a última versión compatible con seu sistema operativo. Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" ou dea de alta unha nova declaración pulsando "Nova declaración". Poderá descargar o PDF pulsando "clic aquí para descargar o pdf".

  botón borrador formulario 390

  PDF borrador 390

  Se non existen erros pode continuar coa presentación da declaración desde o botón "Asinar e Enviar". A continuación, marque a recadro "Conforme" e, de novo, "Asinar e Enviar".

  Asinar e enviar

  Xanela conforme 390

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir. Na primeira páxina do documento se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, o resumo da declaración.

  Presentación realizada con éxito

  presentar presentación electrónica 390 IVA anual 2018