Presentación electrónica do modelo 390

 • Para a presentación electrónica doModelo 390. IVE. Declaración Resumo Anual" do exercicio 2018 dispón dun formulario web na Sede Electrónica para seu formalización e posterior envío desde o ligazón "Presentación exercicio 2018". Pode acceder ao formulario do modelo 390 desde distintas rutas da Sede, por exemplo, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 390".

  Presentación 2018 por formulario web

  presentar presentación electrónica 390 IVA anual 2018
 • Modelo 390. Declaración resumo anual IVE.Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria
 • Despois de identificarse con certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN, se muestrará a xanela de introdución de datos identificativos. Cubra o NIF, nome e apelidos ou razón social. Preste atención á formalización do NIF porque este dato non se poderá modificar posteriormente (para cambiaro será necesario xerar unha nova declaración, iniciando a formalización desde o principio).

  A continuación, disporá de dous opcións:

  1. "Cargar" os datos almacenados nos servidores da AEAT que foron gardados previamente e,

  2. "Nova declaración" para acceder ao formulario e cubrir a declaración desde o inicio.

  Xanela datos identificativos

  O botón "Cargar" recupera a última declaración xerada para o mesmo NIF e exercicio, almacenada automaticamente nos servidores da AEAT e que gardou na última sesión. Aparecerá un aviso advertindo de que se borrarán os datos ao cargar a declaración.

  Seleccionar declaración para cargar

  Pulse o botón "Nova declaración" para acceder ao formulario web. Se mostrará un aviso informando dos supostos en que non se está obrigado á presentación do modelo 390.

  Aviso supostos non presentación 390

  O formulario consta de 17 páxinas ás que pode acceder desde os comandos de frecha ou pulsando o botón "Apartados" para ir directamente ás distintas seccións da declaración.

  Apartados menú formulario 390

  Unha vez finalizada a formalización da declaración, desde o menú superior, comprobe se existen erros pulsando a opción "Validar declaración". Se mostrarán os avisos ou erros detectados, lembre que os avisos dan información relevante a ter en conta pero non obstaculizan a presentación da declaración. No caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos. "Ir ao erro "e "Ir ao aviso "lle sitúa na recadro correspondente para modificar ou cubrir. Se a declaración non contén erros obterá o mensaxe "Non existen erros".

  Declaración con erros

  Declaración sen erros

  Mediante o botón "Gardar" (ao lado do anterior) pode conservar os datos cumprimentados ata ese momento nos servidores da AEAT, teña en conta que se xa existe unha declaración gravada anteriormente se sobreescribirá.

  botón gardar nos servidores da AEAT

  Xanela aviso gardar declaración

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" que xera un PDF, non válido para a presentación, con seu declaración. Para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader; lle recomendamos a última versión compatible con seu sistema operativo. Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" ou dea de alta unha nova declaración pulsando "Nova declaración". Poderá descargar o PDF pulsando "clic aquí para descargar o pdf".

  botón borrador formulario 390

  PDF borrador 390

  Se non existen erros pode continuar coa presentación da declaración desde o botón "Asinar e Enviar". A continuación, marque a recadro "Conforme" e, de novo, "Asinar e Enviar".

  Asinar e enviar

  Xanela conforme 390

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir. Na primeira páxina do documento se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, o resumo da declaración.

  Presentación realizada con éxito

  presentar presentación electrónica 390 IVA anual 2018