Presentación electrónica do modelo 390

 • Para a presentación electrónica do "Modelo 390.IVE Declaración Resumo Anual"Do exercicio 2019 dispón dun formulario web na Sede Electrónica para a súa cumprimentación e posterior envío dende o enlace "Presentación exercicio 2019".Pode acceder ao formulario do modelo 390 dende distintas rutas da Sede, por exemplo, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 390".

  Presentación 2018 por formulario web

  O acceso ao trámite require identificarse con certificado electrónico, DNI electrónico ou Cl@ve PIN do declarante.Tamén pode identificarse unha persoa ou entidade autorizada a realizar presentacións en nome de terceiros:colaborador social (só con certificado electrónico) ou apoderado.

  Se vai utilizar un certificado electrónico para identificarse faga clic no enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico" pero, se vai utilizar o sistema Cl@ve PIN introduza o DNI o NIE na casa e, a continuación, achegue o dato de contraste para continuar.

  Identificación

  Despois de identifícarse con certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN, móstrase a ventá de introdución de datos identificativos.Cumpra o NIF, nome e apelidos ou razón social.Poña atención á cumprimentación do NIF porque este dato non se poderá modificar posteriormente (para cambialo será necesario xerar unha nova declaración, iniciando a cumprimentación dende o principio).

  A continuación, dispoñerá de dúas opcións:

  1. "Cargar" os datos almacenados nos servidores da AEAT que foron gardados previamente nunha sesión anterior e,

  2. "Nova declaración" para acceder ao formulario e cubrir a declaración dende o inicio.

  Ventá datos identificativos

  O botón "Cargar" recupera a última declaración xerada para este NIF e exercicio, almacenada automaticamente nos servidores da AEAT e que gardou na última sesión.Aparecerá un aviso advertindo de que se borrarán os datos ao cargar a declaración.

  Seleccionar declaración para cargar

  Pulse o botón "Nova declaración" para acceder ao formulario web.Mostrarase un aviso informando dos supostos nos que non se está obrigado á presentación do modelo 390.

  Aviso supostos non presentación 390

  O formulario consta de 17 páxinas ás que pode acceder dende os comandos de frecha ou pulsando o botón "Apartados" para ir directamente ás distintas seccións da declaración.

  Apartados menú formulario 390

  Unha vez finalizada a cubrición da declaración, dende o menú superior, comprobe se existen erros pulsando a opción "Validar declaración".Mostraranse os avisos ou erros detectados, recorde que os avisos dan información relevante a ter en conta pero non obstaculizan a presentación da declaración.En caso de que a declaración conteña erros, estes deben ser corrixidos."Ir ao erro" e "Ir ao aviso" sitúalle na casa correspondente para modificar ou cumprir.Se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Declaración con erros

  Declaración sen erros

  Mediante o botón "Gardar" (ao lado do anterior) pode conservar os datos cumpridos ata ese momento nos servidores da AEAT, teña en conta que se xa existe unha declaración gravada anteriormente se sobrescribirá.

  botón gardar nos servidores da AEAT

  Ventá aviso gardar declaración

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" que xera un PDF, non válido para a presentación, coa súa declaración.Para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader;recomendámoslle a última versión compatible co seu sistema operativo.Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" ou dea de alta unha nova declaración pulsando "Nova declaración".Poderá descargar o PDF pulsando "Vostede pode facer clic aquí para baixar o pdf".

  botón borrador formulario 390

  PDF borrador 390

  Se non existen erros pode continuar coa presentación da declaración dende o botón "Asinar e Enviar". A continuación, marque a casa "Conforme" e, de novo, "Asinar e Enviar".

  Asinar e enviar

  Ventá conforme 390

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir.Na primeira páxina do documento móstrase a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, o resumo da declaración.

  Presentación realizada con éxito

  presentar presentación electrónica 390 IVE anual 2019
 • Modelo 390.Declaración resumo anual IVE.Información contida na Sede Electrónica da Axencia Tributaria