Presentación electrónica do modelo 349

 • Para a presentación do modelo 349 "Declaración Informativa.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias", a AEAT pon á súa disposición un formulario web que encontrará na Sede Electrónica, en "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 349".Para a presentación mensual ou trimestral correspondente ao exercicio 2019, utilice o enlace "Presentación 2019";se necesita presentar a declaración anual do exercicio 2018, ou doutro período, acceda dende o enlace "Presentación de exercicios anteriores".

  Enlace de presentación modelo 349 Sede

  Teña en conta que a Plataforma Informativas será necesario para a xeración do ficheiro de declaracións do exercicio 2017 ou anteriores.

  Faga clic no seguinte enlace para acceder á páxina de trámites do modelo 349 na Sede Electrónica:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 formulario
 • Modelo 349.Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias.
 • Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Ademais do propio titular da declaración, tamén pode presentala un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Seleccione o tipo de acceso, con certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN.

  Tras identificarse, accederá a ventá do declarante.Neste apartado cumpra as casas marcadas con asterisco xa que son obrigatorias.As casas dos campos "Resumo da declaración" autocúmprense cos datos incluídos nos apartados "Operacións intracomunitarias" e "Rectificacións".No caso de declaracións complementarias ou substitutivas, farase constar tamén o número identificativo de 13 díxitos correspondente á declaración anterior.

  Datos identificativos e resumo modelo 349

  Despois de cumprir os datos do declarante, dende a pestana "Apartados" (se non visualiza a pestana "Apartados" faga clic en "Mostrar información" ao pé do formulario) acceda ás Operacións intracomunitarias e Rectificacións.

  Apartados da declaración

  No apartado "Operacións intracomunitarias" encontrará unha botoeira dende a que poderá dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros.Para dar de alta unha operación, pulse na icona "Novo rexistro" identificada por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Operacións intracomunitarias

  Cumpra os datos de cada operación, recorde que os campos marcados con asteriscos son obrigatorios.Unha vez cumpridos os datos da operación, nesta mesma ventá poderá dar de alta máis operacións, borralas ou volver á lista de operacións dende o botón "Volver á lista de operacións".

  Listado de operacións

  Se necesita realizar rectificacións, dende "Apartados" entre en "Rectificacións".Dispoñerá, tamén dunha botoeira para dar de alta, baixa e navegador entre os rexistros do mesmo modo que no apartado "Operacións intracomunitarias".Dende cada rexistro dado de alta pode novamente dar de alta novas rectificacións, eliminalas ou volver á lista pulsando "Volver á lista de rectificacións".

  Listado de rectificacións

  Pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado tanto de operacións intracomunitarias coma de rectificacións.Pulse "Consultas" na parte superior, na nova ventá, estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultar", activaráselle unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado das pestanas "Apartados" e "Erros" coa información segundo os criterios establecidos.

  Consultas

  Consulta de operacións intracomunitarias e rectificacións

  O modelo 349 tamén permite localizar rexistros duplicados tanto de operacións intracomunitarias como de rectificacións dende a pestana "Xestión duplicados" dispoñible no listado de rexistros de cada apartado, que permite o control de rexistros repetidos que impiden a obtención de declaracións correctas.

  Xestión de duplicados

  A través do asistente de xestión de rexistros duplicados poderá acumular todos os rexistros nun e borrar o resto.

  O resultado tras aplicar o control de duplicados é un proceso irreversible, polo que se aconsella realizar unha copia de seguridade dos datos mediante o botón "Gardar" antes de utilizar esta ferramenta de control para evitar perder datos incluídos xa na súa declaración.

  Vista de duplicados

  Na parte inferior da pantalla están as opcións dispoñibles no formulario.Se non visualiza correctamente os botóns ou apartados comprobe o tamaño de letra e o zoom que ten configurado no navegador.

  Para comprobar se existen erros na declaración pulse o botón "Validar".Se contén erros habilitarase a pestana "Erros" coa descrición do erro e o botón "Ir ao Erro" que o sitúa na casa para modificar ou cumprir.Se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Validado con errosDeclaración validada sen erros

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "BORRADOR"Para xerar un PDF non válido para a súa presentación coa súa declaración.

  BORRADOR

  PDF do borrador do modelo 349A opción "Gardar"Permite obter un ficheiro, cos datos introducidos, que non está validado (pode conter erros ou estar incompleto) nin segue o deseño lóxico publicado.Este ficheiro ten como nome "dat-349-NIF-data e a extensión. ses.Se non selecciona un directorio, este ficheiro gardarase automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados.

  gardar ficheiro ses 349

  Poderá recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar"Dende o directorio onde o gardou.Teña en conta que se borrarán os datos existentes no formulario ao cargar o ficheiro.ses.

  Cargar modelo 349

  Aviso cargar ficheiro 349

  Aviso datos cargados correctamente

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, recomendámoslle que garde a declaración para evitar a perda de datos, e antes de utilizar a ferramenta de "Xestión de duplicados".

  Mediante o botón "Exportar"Poderá xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros, e gardalo na ruta que desexe.Este ficheiro ten o nome NIF e a extensión .349.O botón "Importar"Permítelle importar os datos dun ficheiro xerado co formulario ou cun programa alleo á AEAT e confeccionado segundo o deseño lóxico do modelo en vigor (formato BOE).

  Exportar Importar arquivo con formato BOE

  Pode consultar do deseño de rexistro do modelo 349 no seguinte enlace:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 formulario
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399
 • O formulario tamén ofrece a opción de importar datos do ano anterior dos rexistros que constan na nosa base de datos no momento da importación;para iso, é necesario que acceda ao formulario con certificado, DNIe ou Cl@ve PIN do:

  • Declarante,

  • Colaborador social que presentou a declaración o ano anterior,

  • Apoderado que tivese presentado a declaración o ano anterior ou ben un apoderado á consulta da declaración.

  Introduza o NIF do declarante e pulse o botón "Importar ano anterior", recupérase automaticamente a información e aparece unha ventá que informa dos datos importados.Peche esta ventá co botón correspondente para poder continuar.

  Importar datos do ano anterior

  Importación de datos do exercicio anterior, código

  No botón "AxudaFacilítaselle un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación e o deseño de rexistro do modelo 349.

  Axuda

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentala pulsando o botón "Asinar e Enviar".Na nova ventá, marque a casa "Conforme" para confirmar a presentación da declaración.No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración.Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme asinar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentacon (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 formulario
 • Información sobre sinatura dixital (certificado ou DNIe) e sistema Cl@ve PIN
 • Rexistro apoderamento catálogo trámites
  Rexistro de apoderamentos e catálogo de trámites