Presentación electrónica do modelo 349

 • Para a presentación do modelo 349 "Declaración Informativa. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias", a AEAT pon a seu disposición un formulario web que encontrará na Sede Electrónica, en "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 349". Para a presentación mensual ou trimestral correspondente ao exercicio 2019, utilice o ligazón "Presentación 2019"; se necesita presentar a declaración anual do exercicio 2018, ou doutro período, acceda desde o ligazón "Presentación de exercicios anteriores".

  Ligazón de presentación modelo 349 Sede

  Teña en conta que a Plataforma Informativas será necesario para a xeración do ficheiro de declaracións do exercicio 2017 ou anteriores.

  Faga clic no seguinte ligazón para acceder á páxina de trámites do modelo 349 na Sede Electrónica:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 formulario
 • Modelo 349. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.
 • Para ver correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%. Tamén pode seleccionar o zoom desde o icona da porca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina "seleccione 100%. Tamén desde "Achegar/afastar" pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda ao icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opcións", "Xeral", "Idioma e aparencia" e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Ademais do propio titular da declaración, tamén pode presentara un terceiro que actúe en seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Seleccione o tipo de acceso, con certificado/DNI electrónico ou Cl@ve PIN.

  Tras identificarse, accederá a xanela do declarante. Neste apartado cubra as recadros marcadas con asterisco xa que son obrigatorias. As recadros dos campos "Resumo da declaración "se autocobren cos datos incluídos nos apartados "Operacións intracomunitarias" e "Rectificacións". No caso de declaracións complementarias ou substitutivas, se fará constar tamén o número identificativo de 13 díxitos correspondente á declaración anterior.

  Datos identificativos e resumo modelo 349

  Despois de cubrir os datos do declarante, desde a pestana "Apartados" (se non ve a pestana "Apartados" faga clic en "Mostrar información" ao pé do formulario) acceda ás Operacións intracomunitarias e Rectificacións.

  Apartados da declaración

  No apartado "Operacións intracomunitarias" encontrará unha botonera desde a que poderá dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros. Para dar de alta unha operación, pulse no icona "Novo rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Operacións intracomunitarias

  Cubra os datos de cada operación, lembre que os campos marcados con asteriscos son obrigatorios. Unha vez cumprimentados os datos da operación, nesta mesma xanela poderá dar de alta máis operacións, borraras ou volver á lista de operacións desde o botón "Volver á lista de operacións".

  Listaxe de operacións

  Se necesita realizar rectificacións, desde "Apartados" entre en "Rectificacións". Disporá, tamén dunha botonera para dar de alta, baixa e navegador entre os rexistros do mesmo xeito que no apartado "Operacións intracomunitarias". Desde cada rexistro dado de alta pode novamente dar de alta novas rectificacións, eliminaras ou volver á lista pulsando "Volver á lista de rectificacións".

  Listaxe de rectificacións

  Pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado tanto de operacións intracomunitarias como de rectificacións. Prema "Consultas" na parte superior, na nova xanela, estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultar", se lle activará unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado das pestanas "Apartados" e "Erros" coa información segundo os criterios establecidos.

  Consultas

  Consulta de operacións intracomunitarias e rectificacións

  O modelo 349 tamén permite localizar rexistros duplicados tanto de operacións intracomunitarias como de rectificacións desde a pestana "Xestión duplicados" dispoñible no listaxe de rexistros de cada apartado, que permite o control de rexistros repetidos que impiden a obtención de declaracións correctas.

  Xestión de duplicados

  A través do asistente de xestión de rexistros duplicados poderá acumular todos os rexistros nun e borrar o resto.

  O resultado tras aplicar o control de duplicados é un proceso irreversible, polo que se aconsella realizar unha copia de seguridade dos datos mediante o botón "Gardar" antes de utilizar esta ferramenta de control para evitar perder datos incluídos xa en seu declaración.

  Vista de duplicados

  Na parte inferior da pantalla están as opcións dispoñibles no formulario. Se non ve correctamente os botóns ou apartados comprobe o tamaño de letra e o zoom que ten configurado no navegador.

  Para comprobar se existen erros na declaración pulse o botón "Validar". Se contén erros se habilitará a pestana "Erros" coa descrición do erro e o botón "Ir ao Erro "que lle sitúa na recadro para modificar ou cubrir. Se a declaración non contén erros obterá o mensaxe "Non existen erros".

  Validado con errosDeclaración validada sen erros

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador" para xerar un PDF non válido para seu presentación con seu declaración.

  Borrador

  PDF do borrador do modelo 349A opción "Gardar" permite obter un ficheiro, cos datos introducidos, que non está validado (pode conter erros ou estar incompleto) nin segue o deseño lóxico publicado. Este ficheiro ten como nome "dat-349-NIF-data" e a extensión.ses. Se non selecciona un directorio, este ficheiro se gardará automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados.

  gardar ficheiro ses 349

  Poderá recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar" desde o directorio onde o gardou. Teña en conta que se borrarán os datos existentes no formulario ao cargar o ficheiro.ses.

  Cargar modelo 349

  Aviso cargar ficheiro 349

  Aviso datos cargados correctamente

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, lle recomendamos que garde a declaración para evitar a perda de datos, e antes de utilizar a ferramenta de "Xestión de duplicados".

  Mediante o botón "Exportar" poderá xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros, e gardaro na ruta que desexe. Este ficheiro ten o nome NIF e a extensión.349. O botón "Importar" lle permite importar os datos dun ficheiro xerado co formulario ou cun programa alleo á AEAT e confeccionado segundo o deseño lóxico do modelo en vigor (formato BOE).

  Exportar Importar arquivo con formato BOE

  Pode consultar do deseño de rexistro do modelo 349 no seguinte ligazón:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 formulario
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399
 • O formulario tamén ofrece a opción de importar datos do ano anterior dos rexistros que constan en nosa base de datos no momento da importación; para ello, es necesario que acceda al formulario con certificado, DNIe o Cl@ve PIN del:

  • Declarante,

  • Colaborador social que presentou a declaración o ano anterior,

  • Apoderado que presentase a declaración o ano anterior ou ben un apoderado á consulta da declaración.

  Introduza o NIF do declarante e pulse o botón "Importar ano anterior", se recupera automaticamente a información e aparece unha xanela que informa dos datos importados. Peche esta xanela co botón correspondente para poder continuar.

  Importar datos do ano anterior

  Importación de datos do exercicio anterior, código

  No botón "Axuda" se lle facilita un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación e o deseño de rexistro do modelo 349.

  Axuda

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentara pulsando o botón "Asinar e Enviar". Na nova xanela, marque a recadro "Conforme" para confirmar a presentación da declaración. No cadro de texto se mostrará codificado o contido da declaración. Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e Enviar

  Conforme asinar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentacon (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 formulario
 • Información sobre sinatura dixital (certificado ou DNIe) e sistema Cl@ve PIN
 • Registro apoderamiento catálogo trámites
  Rexistro de apoderamentos e catálogo de trámites