Presentación do modelo 349 ficheiros de grandes volumes

 • Para declaracións do modelo 349 con máis de 40.000 rexistros, a presentación terá que realizarse mediante ficheiro a través da opción "Presentación 2018 grandes volumes (máis de 40.000 rexistros)" dispoñible na páxina de trámites do modelo 349 da Sede Electrónica, en "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións".

  Ligazón a presentación 349 por TGVI

  Lle facilitamos o ligazón á relación completa de trámites para o modelo 349 na Sede Electrónica:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 grandes volúmenes ficheros informativas operaciones intracomunitarias tgvi
 • Modelo 349. Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias.Información contida na sede electrónica da Axencia Tributaria
 • Será necesario dispor dun ficheiro coa declaración que vai a transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro correspondente. Pode consultar o deseño de rexistro no seguinte ligazón:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 grandes volúmenes ficheros informativas operaciones intracomunitarias
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399
 • O acceso a esta opción require identificarse con certificado electrónico (sinatura dixital) emitido a nome do declarante. Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación estea autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  Ademais, é necesario ter a Máquina Virtual Xava correctamente instalada en seu equipo e permitir a execución de applets da AEAT.

  Executar applet

  permitir execución applet

  Ao acceder ao trámite, consulte o limiar do número de rexistros admitidos por este ligazón; se non o supera será necesario que entre por "Presentación 2019".

  Pulse o botón "Seleccionar" para anexar o ficheiro de presentación. Teña en conta que o ficheiro debe estar gardado en seu disco local, nunha carpeta chamada "AEAT".

  Botón Seleccionar ficheiro TGVI 349

  Seleccionar arquivo 349

  A continuación se mostra un resumo cos datos da declaración seleccionada. Se os datos son correctos pulse "Enviar".

  Enviar tgvi 349

  Se todo é correcto, obterá a folla de resposta en que apareza "Seu presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador). Por seu volume, tecnicamente non é viable a xeración nin a descarga dunha consulta íntegra da mesma en formato PDF, pero poderá descargar o ficheiro no formato orixinal presentado desde Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)", "Descarga de ficheiros mediante código seguro de verificación".

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 grandes volúmenes ficheros informativas operaciones intracomunitarias
 • Información sobre sinatura dixital (certificado ou DNIe) e sistema Cl@ve PIN
 • Registro apoderamiento catálogo trámites
  Rexistro de apoderamentos e catálogo de trámites