Presentación do modelo 349 mediante ficheiro

 • A presentación do modelo 349 mediante ficheiro realízase mediante TGVI online.Esta vía de presentación está dispoñible para ficheiros voluminosos, aínda que se permite a presentación de ficheiros con calquera número de rexistros.

  Mediante esta opción, se o ficheiro contén rexistros correctos xunto a outros erróneos, pode presentar parcialmente os rexistros correctos e descargar os rexistros erróneos, ademais do motivo do erro nun ficheiro TXT para posteriormente, unha vez emendados os erros, envialos mediante declaracións complementarias.

  Recomendámoslle depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos seus declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.Este servizo encóntrase no banner da campaña "Declaracións Informativas 2019" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  O acceso á presentación do "Modelo 349.Declaración informativa.Declaración recapitulativa de operacións intracomunitarias" pode realizarse dende a Sede Electrónica, "todos os trámites", "Impostos e taxas", "Declaracións Informativas", "Modelo 349".

  No listado de trámites pulse "Presentación 2020 mediante ficheiro".

  Trámites modelo 349

  O acceso ao trámite require identificarse con certificado electrónico ou Cl@ve PIN do declarante.Tamén pode identificarse unha persoa ou entidade autorizada a realizar presentacións en nome de terceiros:colaborador social (só con certificado electrónico) ou apoderado.

  Será necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado.

  Cumpra os datos requiridos na ventá inicial.

  Mediante o botón "Recuperar" mostrarase a información do último ficheiro validado para este NIF, exercicio e período.Para enviar un novo arquivo pulse "Ler ficheiro" e, a continuación, "Examinar", para seleccionar o arquivo.

  Datos requiridos

  Seleccionar ficheiro

  Verifique que os datos identificativos do declarante, o modelo e o exercicio son correctos e faga clic en "Validar" para transmitir o ficheiro.

  Validar

  Durante a transmisión aparecerán dúas barras de progreso informando da porcentaxe de validación, tanto do ficheiro coma dos rexistros.

  Transmisión.Progreso

  Ao finalizar a transmisión mostrarase o resumo do resultado da validación.

  Nota: Neste paso do proceso só se valida o ficheiro.A presentación poderá realizarse en pasos posteriores.

  Se a validación é correcta, poderá realizar a presentación e obter o xustificante correspondente.Se se detectan erros incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos e estarán dispoñibles as opcións "Presentar rexistros correctos", "Descargar rexistros erróneos" y "Descargar mensaxes de erro".

  Rexistros correctos e erróneos e opcións dispoñibles

  Presentar rexistros correctos

  Seleccione esta opción para presentar unicamente os rexistros correctos.Na seguinte ventá marque "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Presentar rexistros correctos

  Conforme, asinar e enviar

  Obterá o recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir.O documento contén a información da presentación:número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador.

  Xustificante de presentación

  Nota: Os rexistros erróneos que non quedaron presentados deberán corrixirse posteriormente para a súa presentación mediante declaración complementaria.

  Descargar rexistros erróneos

  Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Descargar rexistros erróneos

  Ficheiro rexistros erróneos

  Descargar mensaxes de erro

  O ficheiro de texto descargado contén o detalle dos erros detectados para cada rexistro erróneo de tipo 2 (Declarados).En cada liña mostrarase un rexistro de detalle erróneo coa súa mensaxe de erro correspondente.É necesario mover a barra de desprazamento ata o final das liñas para poder visualizar os códigos e descricións dos erros.

  Descargar mensaxes de erro

  Este arquivo ten un carácter informativo.Será de utilidade para identificar os erros detectados e proceder á súa corrección e presentación.

  Ficheiro mensaxes erro

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 349 grandes volumes ficheiros informativas operacións intracomunitarias tgvi
 • Presentación electrónica telemática modelo 349 grandes volumes ficheiros informativas operacións intracomunitarias
 • Presentación electrónica telemática modelo 349 grandes volumes ficheiros informativas operacións intracomunitarias
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399
 • Información sobre sinatura dixital (certificado ou DNIe) e sistema Cl@ve PIN
 • Rexistro apoderamento catálogo trámites
  Rexistro de apoderamentos e catálogo de trámites