Presentación do modelo 347 por SMS

 • A opción de confirmar a predeclaración do "Modelo 347.Declaración informativa.Declaración anual de operacións con terceiras persoas", de 2018 mediante SMS está dispoñible para as entidades ás que sexa de aplicación a Lei 49/1960, do 21 de xuño sobre a propiedade horizontal e sempre que a declaración non conteña máis de 15 rexistros declarados.Pode acceder a esta vía de presentación dende Sede Electrónica, "Trámites destacados", Presentar e consultar declaracións, "Modelo 347", "Presentación de declaración con confirmación por SMS Exercicio 2018 e seguintes".

  Recorde que a presentación electrónica é obrigatoria para sociedades anónimas e limitadas, declaracións con máis de 15 rexistros e se está adscrito á Delegación de Grandes Contribuíntes ou a algunhas das Unidades de Xestión de Grandes Empresas.

  Trámites modelo 347

  Presentación de declaración con confirmación por SMS 2018
 • Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.

  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.

  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.

  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Na ventá emerxente, consulte os avisos e escolla unha destas dúas opcións para acceder ao formulario:

  1. Dar de alta unha declaración pulsando "Continuar";

  2. Importar un ficheiro con formato BOE que siga o deseño de rexistro en vigor e obtido co propio formulario exportando a declaración ou cun programa alleo.Faga clic no botón "Importar", teña en conta que unha vez dada de alta a declaración non estará dispoñible esta opción;

  Nova declaración

  Pode consultar o deseño de rexistro do modelo 347 para o exercicio 2018 no apartado "Axuda" (esquina superior dereita da páxina de inicio), "Deseños de rexistro", "Modelos 300 ao 399".Tamén encontrará o deseño de rexistro no botón "Axuda" situado na parte inferior do formulario e nos "Ligazóns de interese" ao pé desta axuda.

  Unha vez no formulario, cumpra as casas marcadas con asterisco xa que son obrigatorias.As casas dos campos "Resumo da declaración" autocúmprense cos datos introducidos no apartado "Declarados".No caso de declaracións complementarias ou substitutivas, farase constar tamén o número identificativo de 13 díxitos correspondente á declaración anterior.

  Resumo

  Despois de cumprir os datos do declarante, dende a pestana "Apartados" (se non visualiza a pestana "Apartados" faga clic en "Mostrar información" ao pé do formulario) acceda aos "Declarados" ou "Inmobles"

  Apartados da declaración

  En ambos os dous apartados "Declarados" ou "Inmobles" encontrará unha botoeira dende a que poderá dar de alta, baixa e navegar entre os rexistros.Para dar de alta un declarado ou inmoble, pulse na icona "Novo rexistro" identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Botonera del apartado

  Cumpra os datos de cada declarado, recorde que os campos marcados con asteriscos son obrigatorios.

  Unha vez cumpridos os datos do declarado ou do inmoble, nesta mesma ventá poderá dar de alta máis rexistros, borralos ou volver á lista de declarados e inmobles dende o botón "Volver á lista de declarados".

  Listado de declarados

  Dende a lista de declarados ou inmobles, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado.Pulse "Consultas" na parte superior, na nova ventá, estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultar", activaráselle unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado das pestanas "Apartados" e "Erros" coa información segundo os criterios establecidos.

  Consultas

  Criterios de filtrado na consulta

  A información do rexistro esténdese nunha soa fila ao ancho do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto.Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Resultado da consulta

  Na parte inferior da pantalla encóntranse as opcións dispoñibles do formulario.Se non visualiza correctamente os botóns ou apartados comprobe o tamaño de letra e o zoom que ten configurado no navegador.

  Para comprobar se existen erros na declaración pulse o botón "Validar".Se contén erros habilitarase a pestana "Erros" coa descrición do erro e o botón "Ir ao Erro" que o sitúa na casa para modificar ou cumprir.Os avisos advirten de aspectos da declaración que convén revisar pero non impiden a presentación.Se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Validada con erros

  Declaración sen erros

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador"Que xera un PDF, non válido para a presentación, coa súa declaración.O borrador visualízase en pantalla;non obstante, dende "clic aquí para descargar o pdf" é posible descargalo no seu equipo.Teña en conta que para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader;recomendámoslle a última versión compatible co seu sistema operativo.Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" situado na parte superior da ventá do borrador ou dea de alta unha nova declaración dende o botón "Nova declaración".

  Botón para obter un borrador

  Predeclaración PDF

  A opción "Gardar" permite obter un ficheiro, cos datos introducidos, que non está validado (pode conter erros ou estar incompleto) nin segue o deseño lóxico publicado;este ficheiro ten o nome "dat-347-NIF-data e a extensión. ses.Se non selecciona o directorio, este ficheiro gardarase automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados.Dende o botón "Cargar" poderá volver recuperar o ficheiro.ses.

  gardar ficheiro ses 347

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, recomendámoslle que garde a declaración para evitar a perda de datos.

  Mediante o botón "Exportar" pode xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros, e gardalo na ruta que desexe, se non selecciona un directorio gardarase automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados.Este ficheiro ten o nome NIF e a extensión .347.

  Exportar a declaración

  Exportado en formato BOE

  No botón "Axuda" obterá un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación, ademais do deseño de rexistro do modelo 347.

  Botón

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá obter o PDF da predeclaración pulsando o botón "Xerar predeclaración".

  Generar predeclaración

  A continuación apareceralle unha ventá con avisos sobre como realizar a presentación mediante SMS;ademais, pode conter avisos sobre a cumprimentación que non lle impiden a presentación da declaración.Non obstante se quere revisalos faga clic en "Cancelar".Se non, pulse "Continuar".

  Avisos para obter a predeclaración

  Aparecerá unha mensaxe confirmando que a predeclaración se xerou correctamente e de forma automática abrirase o PDF con esta.Se non garda o PDF, poderá recuperalo noutro momento accedendo á ruta de xeración do PDF, C:\AEAT\347.O PDF ten por nome a seguinte nomenclatura:NIFdeclarante_predeclaracion_347_2018.

  Na primeira páxina explícase o procedemento de presentación mediante SMS Debe localizar o número de xustificante da declaración aínda que nesta primeira páxina se reproduce cal debe ser o contido exacto de mensaxe que debe enviar.Debe enviar o SMS ao número 638444147 coa mensaxe MODELO 347 NºJustificante NIF, separados por espazo.

  A Axencia Tributaria devolveralle un SMS, con remitente AEAT, confirmando que a presentación se realizou correctamente e devolvendo o CSV (Código Seguro de Verificación) de 16 carácteres, que debe conservar como xustificante da presentación por SMS Con ese CSV poderá consultar a presentación a través da Sede, no apartado "Cotexo de documentos mediante código seguro de verificación (CSV)" en "Trámites destacados".

  No caso de non se realizar a confirmación, a AEAT enviará unha mensaxe SMS ao declarante comunicando a devandita circunstancia e indicando o erro que existise.

  Ligazóns de interese:

  Presentación de declaración con confirmación por SMS 2018
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399