Presentación do modelo 347 (mediante ficheiro)

 • A presentación do modelo 347 do exercicio 2018 mediante ficheiro realizarase mediante TGVI online.Esta nova vía de presentación estará dispoñible para ficheiros voluminosos, aínda que se permitirá a presentación de ficheiros con calquera número de rexistros.

  Mediante esta opción, se o ficheiro contén rexistros correctos xunto a outros erróneos, pode presentar parcialmente os rexistros correctos e descargar os rexistros erróneos, ademais do motivo do erro nun ficheiro txt para posteriormente, unha vez emendados os erros, envialos mediante declaracións complementarias.

  Recomendámoslle depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos seus declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.Este servizo encóntrase no banner da campaña "Declaracións Informativas 2018" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  O acceso á presentación do "Modelo 347.Declaración informativa.Declaración anual de operacións con terceiras persoas"Pode realizarse dende a Sede Electrónica, Impostos e taxas da sección "todos os trámites", en "Declaracións Informativas".Pulse "Presentación 2018 mediante ficheiro".

  O acceso a esta opción require identificación con certificado electrónico (firma dixital) emitido a nome do declarante.Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación estea autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador social ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  Trámites modelo 347

  Presentación electrónica telemática modelo 347 ficheiro tgvi online 2018
 • Será necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado.Pode consultar o deseño de rexistro no seguinte enlace:

  Presentación electrónica telemática modelo 347 ficheiro grandes volumes
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399
 • Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 347 e o exercicio 2018, só será necesario que indique o NIF do declarante.

  Mediante o botón "Recuperar" mostrarase a información do último ficheiro validado para este NIF, exercicio e período.

  Para enviar un novo arquivo pulse "Ler ficheiro" e, a continuación, "Examinar", para seleccionar o arquivo.

  NIF, exercicio e modelo

  Examinar

  Selección ficheiro

  Verifique que os datos identificativos do declarante, o modelo e o exercicio son correctos e faga clic en "Validar" para transmitir o ficheiro.

  Validar

  Durante a transmisión aparecerán dúas barras de progreso informando da porcentaxe de validación, tanto do ficheiro coma dos rexistros.

  Transmisión.Progreso

  Ao finalizar a transmisión mostrarase o resumo do resultado da validación.

  Nota: Neste paso do proceso só se valida o ficheiro.A presentación poderá realizarse en pasos posteriores.

  Se a validación é correcta, poderá realizar a presentación e obter o xustificante correspondente.Se se detectan erros incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos e estarán dispoñibles as opcións "Presentar rexistros correctos", "Descargar rexistros erróneos" y "Descargar mensaxes de erro".

  Resultado da validación

  Presentar rexistros correctos

  Seleccione esta opción para presentar unicamente os rexistros correctos.Na seguinte ventá marque "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  Botón Presentar rexistros correctos

  Asinar e enviar

  Obterá o recibo de presentación só cos rexistros correctos presentados nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir.O documento contén a información da presentación:número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador.

  Xustificante de presentación do modelo 347

  Os rexistros erróneos que non quedaron presentados deberán corrixirse posteriormente para a súa presentación mediante declaración complementaria.

  Descargar rexistros erróneos

  Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Ficheiro rexistros erróneos

  Descargar mensaxes de erro

  O ficheiro de texto descargado contén o detalle dos erros detectados para cada rexistro erróneo de tipo 2 (Declarados).En cada liña mostrarase un rexistro de detalle erróneo coa súa mensaxe de erro correspondente.É necesario mover a barra de desprazamento ata o final das liñas para poder visualizar os códigos e descricións dos erros.

  Ficheiro mensaxes de erro

  Este arquivo ten un carácter informativo.Será de utilidade para identificar os erros detectados e proceder á súa corrección e presentación.

  Mensaxes de erro

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 347 ficheiro tgvi online 2018
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Rexistro apoderamento catálogo trámites
  Rexistro de apoderamentos e catálogo de trámites