Presentación do modelo 345 mediante ficheiro

 • Para presentar o "Modelo 345. Declaración Informativa. Plans, fondos de pensións e sistemas alternativos. Mutualidades de Previsión Social, Plans de Previsión Asegurados, Plans individuais de Aforro Sistemático, Plans de Previsión Social Empresarial e Seguros de Dependencia. Declaración anual partícipes e achegas." pode seleccionar a opción "Presentación 2018 mediante ficheiro", dispoñible en Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 345". Se trata dunha vía para ficheiros voluminosos, aínda que se permitirá a presentación de declaracións con calquera número de rexistros.

  Unha vez finalizada a transmisión do ficheiro, se mostrará un resumo do resultado da validación, co desagregación de rexistros correctos e erróneos ou non identificados. Poderá optar por presentar só os correctos e descargar un ficheiro cos erróneos, para seu corrección e posterior presentación como declaración complementaria.

  Tendo en conta que non se admitirá a presentación de rexistros con erros ou non identificados, é recomendable non pospor os envíos e dispor do tempo suficiente para corrixir os rexistros erróneos. Así mesmo, para evitar erros de identificación, se recomenda depurar previamente o censo de contribuíntes de cada empresa mediante o servizo de Identificación fiscal dispoñible no portal de Declaracións Informativas.

  Servizo de identificación

  Trámites modelo 345

  Presentación fichero grandes folúmenes modelo 345 declaraciones informativas 2018 tgvi online
 • O acceso ao trámite require identificarse con certificado electrónico do declarante ou dunha perosna ou entidade autorizada a realizar presentacións en nome de terceiros: colaborador social ou apoderado.

  Será necesario dispor dun ficheiro coa declaración que vai a transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado. Pode consultar o deseño de rexistro no seguinte ligazón:

  Presentación fichero grandes folúmenes modelo 345 declaraciones informativas 2018
 • Deseños de rexistro - Modelos 300 ao 399
 • Tras a identificación, cubra o NIF do declarante e verifique que nos campos Modelo e Exercicio están seleccionados 345 e 2018, respectivamente.

  Mediante o botón "Recuperar" se mostrará a información do último ficheiro validado para o mesmo NIF, exercicio e período.

  Para enviar un novo arquivo pulse "Ler ficheiro" e, a continuación "Examinar", para seleccionar o arquivo.

  Modelo, exercicio e NIF declarante

  Examinar

  Seleccionar ficheiro

  Verifique que os datos identificativos do declarante, o modelo e o exercicio son correctos e faga clic en "Validar" para transmitir o ficheiro.

  Validar

  Durante a transmisión aparecerán dous barras de progreso informando do porcentaxe de validación, tanto do ficheiro como dos rexistros.

  Transmisión

  Ao finalizar a transmisión se mostrará o resumo do resultado da validación.

  Nota: Neste paso do proceso só se valida o ficheiro. A presentación poderá realizarse en pasos posteriores.

  Se a validación é correcta, poderá realizar a presentación e obter o xustificante correspondente. Se se detectan erros se incluirá o desagregación dos rexistros correctos e erróneos e estarán dispoñibles as opcións "Presentar rexistros correctos", "Descargar rexistros erróneos" e "Descargar mensaxes de erro".

  Presentar rexistros correctos

  Seleccione esta opción para presentar unicamente os rexistros correctos. Na seguinte xanela marque "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  Botón Presentar rexistros correctos

  Conforme, asinar e enviar

  Obterá o recibo de presentación só cos rexistros correctos presentados nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir. O documento contén a información da presentación: número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador.

  Os rexistros erróneos que non quedaron presentados deberán corrixirse posteriormente para seu presentación mediante declaración complementaria.

  Descargar rexistros erróneos

  Mediante esta opción poderá descargar un ficheiro de texto (axustado ao deseño publicado) con todos os rexistros erróneos.

  descargar rexistros erróneos 345

  O ficheiro descargado estará actualizado para ser coherente co nº de rexistros incluídos. Ademais, no rexistro de tipo 1 (declarante e resumo) xa se incluirá un nº identificativo propio, a marca de complementaria e o xustificante da presentación anterior.

  Este ficheiro é para seu corrección e presentación. Non contén información sobre os erros detectados.

  Ficheiro rexistros erróneos

  Descargar mensaxes de erro

  descargar mensaxes de erro 345

  O ficheiro de texto descargado contén o detalle dos erros detectados para cada rexistro erróneo de tipo 2 (Declarados). En cada liña se mostrará un rexistro de detalle erróneo con seu mensaxe de erro correspondente. É necesario mover a barra de desprazamento ata o final das liñas para poder ver os códigos e descricións dos erros.

  Este arquivo ten un carácter informativo. Será de utilidade para identificar os erros detectados e proceder a seu corrección e presentación.

  Mensaxes de erro

  Ligazóns de interese:

  Presentación fichero grandes folúmenes modelo 345 2018 tgvi online
 • Axuda - Certificados electrónicos