Presentación electrónica do modelo 280

 • Para a presentación do modelo 280, "Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo", dispón da opción de presentación mediante ficheiro en "Sede Electrónica, "Presentar e consultar declaracións" da sección central "Trámites destacados",Modelo 280"Presentación 2018".

  Presentación 2018

  A presentación deste modelo require identificación con certificado electrónico do declarante.Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que o certificado que realiza a presentación estea apoderado para presentar declaracións en nome de terceiros.

  Presentación electrónica telemática ficheiro modelo 280
 • É necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro correspondente.No seguinte enlace pode consultar o deseño de rexistro do modelo 280:

  Presentación electrónica telemática ficheiro modelo 280
 • Deseños de rexistro - Modelos 200 ao 299
 • Unha vez identificado aparecerá unha ventá de "Avisos" de lectura recomendada.Na parte inferior pulse "Ler declaración" para elixir o ficheiro.

  Ler declaración

  Selección de ficheiro

  Mostrarase un resumo da declaración.No botón "Ver Ficheiro" poderá comprobar o deseño de rexistro do ficheiro cargado.

  Cumprimentación

  ficheiro

  Se non contén erros, pulse o botón "Asinar e Enviar" para iniciar a presentación.Na nova ventá, marque a casa "Conforme" para confirmar a presentación da declaración.No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración.Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme e asinar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentacon (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Se a declaración contén máis de 30.000 rexistros consulte, nas preguntas frecuentes do modelo de "Enlaces de interese", o enlace "O modelo 280 pode ser cumprido mediante un só envío de información?"onde se lle indica como proceder.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática ficheiro modelo 280 2018
 • Preguntas frecuentes:Modelo 280
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • 280 - Orde HAP/2118/2015 Documento de Excel  (56 kB) 

  Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo.

 • Normativa do modelo 280