Presentación electrónica do modelo 280

 • Para a presentación do modelo 280 do exercicio 2019, "Declaración informativa anual de Plans de Aforro a Longo Prazo", dispón da opción de presentación mediante ficheiro en "Sede Electrónica, "Presentar e consultar declaracións" da sección central "Trámites destacados",Modelo 280"Presentación 2019".

  Presentación 2019

  A presentación deste modelo require identificación con certificado electrónico do declarante.Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que o certificado que realiza a presentación estea apoderado para presentar declaracións en nome de terceiros.

  Seleccione o certificado e pulse "Aceptar".

  Identificación con certificado electrónico

  A presentación realízase mediante TGVI on line, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos e erróneos, permitindo a presentación só dos rexistros correctos, descargar os rexistros erróneos e un ficheiro TXT cos erros para, unha vez emendados, envialos mediante declaracións complementarias.

  Recomendámoslle depurar, previamente á presentación da declaracion, o censo dos declarados mediante o servizo de identificación fiscal para evitar erros de identificación.Este servizo encóntrase no banner da campaña "Declaracións Informativas 2019" da páxina de inicio.

  Identificación fiscal

  Para a presentación electrónica é necesario dispoñer dun ficheiro da declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro do modelo 280 en vigor.

  Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 280, seleccione o exercicio 2019, só será necesario que indique o NIF do declarante.Ao ser unha declaración anual aparecerá por defecto, na casa período, "Anual".

  Para enviar un novo arquivo pulse "Ler Fichero" e, a continuación, "Examinar..."para seleccionar o arquivo.Dende a opción "Recuperar" pode volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio, período e NIF.Se opta por validar un novo ficheiro mediante a opción "Ler ficheiro" calquera envío anterior para a combinación selecconada de Modelo + Exercicio + Período + NIF declarante perderase, xa que, só se recupera a última validación.

  Ler Ficheiro

  Prema

  Seleccione o ficheiro

  Informarase do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio, faga clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.

  Faga clic en

  Durante a validación do ficheiro mostrarase unha barra de progreso.Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, mostrarase un resumo do resultado;teña en conta que a validación non supón a presentacion da declaracion.Se o ficheiro é totalmente correcto poderá proceder á presentación da declaración completa.Pulse "Presentar rexistros correctos", marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e enviar".

  Presentar rexistros correctos

  Conforme Firmar e enviar

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, no que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Presentación correcta

  No caso de que se encontren rexistros erróneos incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos.

  A partir dese momento o presentador dispoñerá de tres opcións:

  Resultado da validación

  Presentar rexistros correctos

  Faga clic no botón "Presentar rexistros correctos", na seguinte ventá marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Presentar a declaración cos rexistros correctos

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, no que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).O rexistro tipo 1 (o do declarante) actualizarase automaticamente para ser coherente cos rexistros que se presentaron de forma correcta, xa que só se xerará un recibo cos rexistros correctos presentados.Ademais, dispoñerá como dato adicional dun campo no que se informa do número total de rexistros presentados correctos e os rexistros erróneos.Pode descargar e gardar o documento PDF no seu equipo.

  Información dos rexistros presentados

  Se algúns rexistros non foron presentados por ser erróneos, unha vez emendados os erros, deberá proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.

  Descargar rexistros erróneos

  Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.O rexistro de Tipo 1 (rexistro do declarante) do devandito ficheiro será coherente co detalle dos rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Descargar rexistros erróneos, gardar

  O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo propio como declaración complementaria coa letra "C" e o número de xustificante da declaración orixinal validada.

  Rexistros erróneos con formato BOE

  Descargar mensaxes de erro

  Dende este botón poderá recuperar un ficheiro co detalle dos erros, trátase dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores) incorrecto.

  Faga clic en "Descargar mensaxes de erro" para abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Mensaxes de erro

  O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (componse dun código e un erro).

  Ficheiro.txt co listado de erros

  Se o ficheiro tivese máis de 1 millón de erros/rexistros o ficheiro estará comprimido en formato ZIP.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática ficheiro modelo 280 2019
 • Preguntas frecuentes:Modelo 280
 • Axuda - Certificados electrónicos