Presentación electrónica do modelo 270

 • Para a presentación electrónica doModelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos a conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas", dispón da opción de presentación mediante ficheiro en"Sede Electrónica", "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 270". "Presentación 2018".

  Presentación 2018

  A presentación telemática do modelo 270 require identificación electrónica do declarante. Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que o certificado que realiza a presentación estea apoderado para presentar declaracións en nome de terceiros.

  Presentación electrónica telemática modelo 270 fichero grandes volúmenes
 • Modelo 270. Resumo anual de retencións e ingresos a conta do gravame especial sobre os premios de determinadas lotarías e apostas.
 • Para a presentación electrónica é necesario dispor dun ficheiro da declaración que vai a transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro correspondente ao modelo.

  Faga clic no seguinte ligazón para consultar o deseño de rexistro do modelo 270:

  Presentación electrónica telemática modelo 270 fichero grandes volúmenes
 • Deseños de rexistro - Modelos 200 ao 299
 • É necesario ter a Máquina Virtual Xava correctamente instalada en seu equipo e permitir a execución de applets da AEAT O navegador compatible para realizar a execución deste complemento é Internet Explorer.

  Executar applet

  Lle facilitamos o ligazón á páxina de Xava onde poderá descargar e instalar a última versión dispoñible:

  Presentación electrónica telemática modelo 270 fichero grandes volúmenes
 • Ligazón á páxina oficial de descarga de JavaNova ventá
 • Se pasados 2 minutos persiste o mensaxe "Cargando medio..." consulte o apartado Ligazóns de interese ao final desta axuda.

  Pulse o botón "Seleccionar" para anexar o ficheiro de presentación. É recomendable que o ficheiro se encontre en seu disco local nunha carpeta chamada "AEAT".

  Pulse seleccionar para escoller o ficheiro

  Pulse abrir

  A continuación se mostra un resumo cos datos da declaración seleccionada. Se os datos son correctos pulse "Enviar".

  Enviar ficheiro 270

  Se todo é correcto, obterá a folla de resposta en que apareza "Seu presentación foi realizada con éxito" cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 270 fichero grandes volúmenes
 • Normativa do Modelo 270
 • procesando,cargando,entorno
  Mensaxe "Cargando medio" ou "Procesando" persistente ao enviar o modelo
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • DNI electrónico