Presentación electrónica do modelo 184 de 2018

 • Para a presentación electrónica do "Modelo 184.Declaración informativa.Entidades en régimen de atribución de rentas.Declaración anual", pódese utilizar o formulario web dispoñible na Sede Electrónica, dende o apartado "Trámites destacados", Presentar e consultar declaracións, "Modelo 184", "Presentación 2018".

  Presentación modelo 184

  Presentación electrónica telemática modelo 180 declaracións informativas
 • A presentación a través de Internet deste modelo require identificarse con certificado electrónico.

  Ademais do propio titular da declaración tamén pode presentala un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Tras identificarse, accederá á ventá para introducir os datos relacionados coa  "Entidade".Neste apartado cumpra as casas marcadas con asterisco xa que son obrigatorias.Nesta ventá tamén, pode marcar se a declaración é complementaria ou substitutiva, se marca algunha destas opcións é necesario cumprir o número identificativo da declaración anterior.

  Cumprimentación do modelo

  Despois de cumprir os datos da entidade, dende a pestana "Apartados"Pode acceder a "Rendas" e "Socios".

  Imaxe dos apartados da declaración

  Nestes apartados encontrará unha botoeira dende a que pode dar de alta, baixa e navegar entre as rendas ou os socios, segundo o apartado ao que accedese. Para iso pulse a icona "Novo rexistro" identificada por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Imaxe de

  Imaxe de

  Para consultar os datos dunha renda ou socio concreto, seleccióneo e pulse "Ver a Renda seleccionada" ou "Ver o Socio seleccionado".

  Imaxe de

  Cumpra os datos e recorde que os campos marcados con asteriscos son obrigatorios.Unha vez cumpridos os datos dunha renda ou un socio, nesta mesma ventá pode dar de alta máis rexistros, borrar o rexistro e moverse entre eles ou volver á lista de rendas ou socios dende o botón "Volver á lista de Rendas" ou "Volver á lista de Socios".

  Imaxe de volver á lista

  Tamén, dende a lista de Rendas ou Socios, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado.Pulse "Consultas"Na parte superior, na nova ventá estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultar", activaráselle unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado da pestana "Apartados" e "Erros" coa información segundo os criterios establecidos.

  Imagen del botón

  Imaxe de criterios de busca

  A información do rexistro esténdese nunha soa fila ao ancho do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto.Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Imaxe do resultado da consulta

  Na parte inferior da pantalla están as opcións dispoñibles no formulario.Se non visualiza correctamente os botóns ou apartados comprobe o tamaño de letra e o zoom que ten configurado no navegador.

  Para comprobar se existen erros na declaración pulse o botón "Validar".Se contén erros ou avisos habilitarase a pestana "Erros" coa descrición do erro ou o aviso e o botón "Ir ao Erro" ou "Ir ao Aviso", segundo corresponda, que o sitúa na casa para modificar ou cumprir.Se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Imaxe de validar con erros

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "Borrador"Para xerar un PDF non válido para a presentación coa súa declaración.O borrador visualízase en pantalla;non obstante, dende o enlace "clic aquí para descargar o pdf" é posible descargalo no seu equipo.Teña en conta que para a correcta visualización do borrador necesita un visor de PDF como Adobe Reader;recomendámoslle a última versión compatible co seu sistema operativo.Para volver á declaración faga clic en "Volver a declaración" situado na parte inferior da ventá do borrador ou dar de alta unha nova declaración dende o botón "Nova declaración".

  BORRADOR

  Noticia da declaración

  A opción "Gardar"Permite obter un ficheiro, cos datos introducidos, que non está validado (pode conter erros ou estar incompleto) nin segue o deseño lóxico publicado, este ficheiro ten o nome "dat-184-NIF-data e a extensión .ses.Se non selecciona un directorio, este ficheiro gardarase automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados.Pode recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar"Dende o directorio onde o gardou.

  gardar 184 formulario

  Abrir ou gardar ficheiro

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, recomendámoslle que garde a declaración para evitar a perda de datos.

  Mediante o botón "Exportar"Pode xerar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, sempre que a declaración non conteña erros, e gardalo na ruta Que desexe seleccionando a opción "Gardar como".Este ficheiro ten o nome NIF e a extensión .184.O botón "Importar"Permítelle importar os datos dun ficheiro xerado co formulario ou cun programa alleo á AEAT e confeccionado segundo o deseño lóxico do modelo en vigor, sempre que non supere os 40.000 rexistros.Pode consultar o deseño de rexistro do modelo 184 para o exercicio 2018 no apartado "Axuda" (esquina superior dereita da páxina de inicio), "Deseños de rexistro", "Modelos 100 ao 199".Tamén encontrará o deseño de rexistro no botón "Axuda" das opcións ao pé do formulario.

  exportar 184

  importar 184

  aviso límite importación ficheiro 184

  abrir ficheiro 184

  O formulario tamén ofrece a opción de importar datos do ano anterior dos rexistros activos do exercicio anterior no momento da importación;para iso, é necesario que acceda ao formulario con certificado electrónico de declarante, do colaborador social que presentou esa declaración ou dun apoderado para realizar esta consulta ou que realizase a presentación.Introduza o NIF do declarante e pulse o botón "Importar ano anterior", recupérase automaticamente a información e aparece unha ventá que informa dos datos importados.Peche esta ventá co botón correspondente para poder continuar.Se non está autorizado, na pestana "Erros" aparecerá a mensaxe advertíndoo.

  importar exercicio anterior 184

  non autorizado a importar

  No botón "AxudaFacilítaselle un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación e o deseño de rexistro do modelo 184.

  Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentala pulsando o botón "Asinar e enviar".Na nova ventá, marque a casa "Conforme" para confirmar a presentación da declaración.No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración.Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e enviar 184

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 184 declaracións informativas
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • Deseños de rexistro - Modelos 100 ao 199
 • DNI electrónico