Presentación electrónica do modelo 182 (ata 40.000 rexistros)

 • Para a presentación do "Modelo 182.Donativos, doazóns e achegas recibidas", pódese utilizar o formulario web dispoñible na Sede Electrónica, no apartado "Trámites destacados", Presentar e consultar declaracións, "Modelo 182, Presentación 2018 (ata 40.000 rexistros)" sempre que a declaración ou ficheiro non supere os 40000 rexistros.

  Acceda a presentar o modelo 182

  A presentación a través de Internet mediante ficheiro require identificarse con certificado electrónico, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante.Ademais do propio titular da declaración tamén pode presentala un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para visualizar correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%.Tamén pode seleccionar o zoom dende a icona da rosca.
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina" seleccione 100%.Tamén dende Achegar/afastar pode seleccionar o zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, acceda á icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opciones", "Xeral", Idioma e aparencia e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".
  presentación electrónica 182 informativa donativos doazóns
 • Tras identificarse, accederá a unha ventá inicial de captura de datos.A información que se inclúa non pode ser modificada posteriormente e condiciona o resto da cumprimentación.Na ventá "Nova Declaración" seleccione a natureza do declarante.

  No caso de que tivese gardado unha declaración para ese NIF e exercicio previamente, pulse "Continuar" e recuperará os datos que se tivesen gardado no servidor.

  Dende esta ventá tamén poderá importar un ficheiro con formato BOE que se axuste ao deseño lóxico actualizado dende a opción "Importar"Tenga en conta que unha vez aceptada esta ventá xa non será posible importar ou cargar ficheiros.Pode consultar o deseño de rexistro do modelo 182 para o exercicio 2018 no apartado "Axuda" (esquina superior dereita da páxina de inicio), "Deseños de rexistro, "Modelos 100 ao 199".Tamén encontrará o deseño de rexistro no botón "Axuda" das opcións ao pé do formulario.

  Tras identificarse, accederá a ventá "Declarante e resumo da declaración".Neste apartado cumpra as casas marcadas con asterisco xa que son obrigatorias.As casas dos campos "Resumo dos datos incluídos na declaración" autocúmprense cos datos introducidos no apartado "Declarados".Nesta ventá tamén pode marcar se a declaración é complementaria ou substitutiva, se marca algunha destas opcións é necesario cumprir o número identificativo da declaración anterior.

  Decalarante e resumo da declaración

  Despois de cumprir os datos do declarante, dende a pestana "Apartados", acceda aos declarados.

  Apartados

  No apartado "Declarados" encontrará unha botoeira dende a que poderá dar de alta, baixa e navegar entre os declarados.Para dar de alta un declarado pulse a icona "Novo rexistro" identificada por unha folla en branco co signo "+" en verde.

  Botoeira do declarado

  Unha vez cumpridos os datos dun declarado, nesta mesma ventá poderá dar de alta máis declarados, borrar o rexistro e moverse entre eles ou volver á lista de declarados dende o botón "Volver á lista de Declarados".

  Volver á lista dedeclarados

  Dende a lista de declarados, pode realizar consultas establecendo criterios de filtrado.Pulse "Consultas"Na parte superior, na nova ventá estableza o/os criterio/vos de filtrado e faga clic en "Consultar";activarase unha nova pestana na parte inferior chamada "Consulta" ao lado da pestana "Apartados" e "Erros" coa información segundo os criterios establecidos.

  Consultas

  Criterios de consulta

  A información do rexistro esténdese nunha soa fila ao ancho do formulario polo que é necesario utilizar a barra de desprazamento horizontal para consultar o resto.Non obstante, facendo dobre clic sobre calquera dos resultados aparece a información do rexistro na parte superior do formulario.

  Resultado da consulta

  Na parte inferior da pantalla están as opcións dispoñibles no formulario.Se non visualiza correctamente os botóns ou apartados comprobe o tamaño de letra e o zoom que ten configurado no navegador.

  Para comprobar se existen erros na declaración pulse o botón "Validar declaración".Se contén erros habilitarase a pestana "Erros" coa descrición do erro e o botón "Ir ao Erro" que o sitúa na casa para modificar ou cumprir.Se a declaración non contén erros obterá a mensaxe "Non existen erros".

  Validado con erros

  Non existen erros

  Ademais, se antes de presentar a declaración quere obter un borrador para revisar os datos, dispón da ferramenta "BORRADOR"Para xerar un PDF non válido para a súa presentación coa súa declaración.Abrirase nunha nova ventá, na parte inferior dispón dos botóns "Volver a declaración" e "Nova declaración".

  BORRADOR

  Noticia de presentaciónA opción "Gardar"Permite almacenar no servidor a declaración sen pasar por validacións.Poderá recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar" ao dar de alta unha nova declaración.

  O formulario ten un tempo de espera por inactividade, recomendámoslle que garde a declaración para evitar a perda de datos.

  Mediante o botón "Exportar"Poderá xerar un ficheiro co formato do deseño de rexistro publicado, sempre que a declaración non conteña erros e gardalo na ruta que desexe.Este ficheiro ten o nome NIF e a extensión .182.

  Exportar

  Exportar arquivo .182

  Poderá recuperar este arquivo na ventá inicial, ao dar de alta unha nova declaración, mediante o botón "Importar".

  O formulario tamén ofrece a opción de importar datos do ano anterior da información que conste na nosa base de datos da presentación do ano 2017 no momento da importación, para iso, é necesario que acceda ao formulario é necesario que acceda ao formulario con certificado, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante, do colaborador social que presentou a declaración ou do apoderado que a presentou ou que estea autorizado a esta consulta.Introduza o NIF do declarante e pulse o botón "Importar ano anterior", recupérase automaticamente a información e aparece unha ventá que informa dos datos importados.Peche esta ventá co botón correspondente para poder continuar.

  Importar datos do ano anterior

  No botón "AxudaFacilítaselle un PDF coa normativa e información referente ao modelo así como prazo, forma e lugar de presentación e o deseño de rexistro do modelo 182.

  opción axuda no formulario 182

  presentación electrónica 182 informativa donativos doazóns
 • Despois de validar e gardar a declaración, poderá presentala pulsando o botón "Asinar e enviar".Na nova ventá, marque a casa "Conforme" para confirmar a presentación da declaración.No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración.Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme Firmar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado que contén unha primeira folla coa información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Non obstante, se ao presentar a declaración, existen uns rexistros correctos e outros erróneos, permitirase presentar soamente os rexistros correctos, deixando os erróneos pendentes na sesión de traballo para a súa corrección e posterior presentación, mediante declaración complementaria.Neste caso, se desexa presentar os correctos pulse "Se".

  Presentar os rexistros correctos

  Tras a presentación dos rexistros correctos obterá o PDF, nunha nova ventá, co número de xustificante da presentación e o resumo de datos da declaración presentados.

  NOTA. Terá presentado a declaración parcial dos rexistros correctos, pulse o botón "Volver a declaración" para comprobar os rexistros que non foron presentados por ser erróneos e que quedan pendentes de presentar.

  Recibo presentación parcial dos rexistros correctos

  Ao pulsar "Volver a declaración", infórmase de que quedan rexistros pendentes de presentar por ser erróneos, pulse "OK".

  Advertencia sobre os registos que non quedaron presentados

  Na ventá do formulario, encontrará marcada a casa "Declaración complementaria por inclusión de datos" e cumplimentada a casa "Número identificativo da declaración anterior" co número de xustificante da declaración que acaba de presentar.Recomendámoslle que garde a declaración.

  Verifique os erros pulsando "Validar", para que unha vez corrixidos os poida presentar mediante unha declaración complementaria.

  Ligazóns de interese:

  presentación electrónica 182 informativa doazóns donativos
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • DNI electrónico
 • Axuda técnica - Cl@ve