Presentación electrónica do modelo 182 mediante ficheiro

 • Para presentar o Modelo 182.Declaración informativa.Donativos, doazóns e achegas recibidas ten dispoñible o enlace "Presentación 2019 mediante ficheiro"En Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 182" para o envío da súa declaración.Trátase dunha vía para ficheiros voluminosos, aínda que se permitirá a presentación de declaracións con calquera número de rexistros.

  Presentar declaracción con ficheiro

  Posto que non se admitirá a presentación de rexistros con erros ou non identificados, é recomendable non pospoñer os envíos e dispoñer do tempo suficiente para corrixir os rexistros erróneos.Así mesmo, para evitar erros de identificación, recoméndase depurar previamente o censo de contribuíntes de cada empresa mediante o servizo de Identificación fiscal ao que se pode acceder dende o portal de Declaracións Informativas 2019.

  Identificación fiscal

  Identifíquese con firma dixital (certificado ou DNI electrónico) pulsando o enlace "Acceda con certificado ou DNI electrónico" ou ben mediante o sistema de identificación Cl@ve PIN (só persoas físicas) introducindo o DNI ou NIE na casa.

  Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación estea autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  Identificación con certificado/DNI electrónico ou con Cl@ve PIN

  Ademais, será necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro publicado.

  Tras a identificación, cumpra o NIF do declarante e verifique que nos campos "Modelo" e "Exercicio" están seleccionados 182 e 2019, respectivamente.

  Selección de ficheiro

  Para enviar un arquivo pulse "Ler Fichero" e, a continuación, "Examinar..."para seleccionar o arquivo.

  Seleccione ficheiro de presentaciónDende a opción "Recuperar" pode volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF.

  Verifique que os datos son correctos e faga clic en "Validar" para transmitir o ficheiro.

  Durante a transmisión aparecerán dúas barras de progreso informando da porcentaxe de validación, tanto do ficheiro coma dos rexistros.

  Transmisión.Progreso

  Ao finalizar a transmisión mostrarase o resumo do resultado da validación.

  Nota:Neste paso do proceso só se valida o ficheiro.A presentación poderá realizarse en pasos posteriores.

  Se a validación é correcta, poderá realizar a presentación e obter o xustificante correspondente.Se se detectan erros incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos e estarán dispoñibles as opcións "Presentar rexistros correctos, Descargar rexistros erróneos" e "Descargar mensaxes de erro".

  Validación do ficheiro

  Presentar rexistros correctos

  Seleccione esta opción para presentar unicamente os rexistros correctos.Na seguinte ventá marque "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Confirmación de rexistros presentados

  Obterá o recibo de presentación só cos rexistros correctos presentados nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir.O documento contén a información da presentación:número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador.

  Os rexistros erróneos que non quedaron presentados deberán corrixirse posteriormente para a súa presentación mediante declaración complementaria.

  Descargar rexistros erróneos

  Mediante esta opción poderá descargar un ficheiro de texto (axustado ao deseño publicado) con todos os rexistros erróneos.

  O ficheiro descargado estará actualizado para ser coherente co nº de rexistros incluídos.Ademais, no rexistro de tipo 1 (declarante e resumo) xa incluirase un nº identificativo propio, a marca de complementaria e o xustificante da presentación anterior.

  Este ficheiro é para a súa corrección e presentación.Non contén información sobre os erros detectados.

  Descargar mensaxes de erro

  O ficheiro de texto descargado contén o detalle dos erros detectados para cada rexistro erróneo de tipo 2 (Declarados).En cada liña mostrarase un rexistro de detalle erróneo coa súa mensaxe de erro correspondente.É necesario mover a barra de desprazamento ata o final das liñas para poder visualizar os códigos e descricións dos erros.

  Este arquivo ten un carácter informativo.Será de utilidade para identificar os erros detectados e proceder á súa corrección e presentación.

  Ficheiro de texto con erros

  Ligazóns de interese:

  Presentar presentación electrónica telemática modelo 182 grandes volumes 40.000 rexistros
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • RSS
 • Mapa web
 • Accesibilidade
 • Axuda