Presentación electrónica do modelo 165

 • Para acceder á presentación correspondente ao exercicio 2018 entre en "Sede Electrónica", "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 165. Declaración Informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación" e pulse "Presentación 2018".

  Presentación

  presentación electrónica 165 informativa
 • A presentación a través de internet require identificarse con certificado electrónico do declarante. Ademais do propio titular da declaración, tamén pode presentara un terceiro que actúe en seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para ver correctamente todas as partes do formulario, antes de acceder, comprobe o zoom e tamaño de letra establecido no navegador (unha vez presentada a declaración pode volver ao zoom e tamaño de letra anterior).

  • En Internet Explorer, acceda a "Ver" na barra de menú (se non a ten activada pulse a tecla F10), "Tamaño de texto" e seleccione "Mediano", en "Zoom" seleccione 100%. Tamén pode seleccionar o zoom desde o icona da porca.
  • En Google Chrome, acceda a "Configuración", "Aspecto", "Tamaño de fonte" e seleccione "Mediano (recomendado)", en "Zoom da páxina "seleccione 100%. Tamén desde "Achegar/afastar" pode seleccionar o zoom a 100%.
  • En Mozilla Firefox, acceda ao icona de tres raias, en "Tamaño" seleccione 100% cos signos "+" e "-", pulse "Opcións", "Xeral", "Idioma e aparencia" e en "Tipografías e cores" seleccione un tamaño inferior ao actual, se non ve correctamente o formulario.
  • En Safari, acceda a "Visualización", "Ampliar" ou "Reducir".

  Tras identificarse, accederá á xanela do declarante. Cubra os campos marcados con asterisco, xa que son obrigatorios. Os campos do apartado "Resumo dos datos incluídos na declaración "se autocompletan cos datos incluídos no apartado "Declarados".

  Nesta xanela tamén poderá indicar se a declaración é complementaria ou substitutiva.

  Xanela inicial declarante

  Despois de cubrir os datos do declarante, poderá acceder á xanela de "Declarados" desde a pestana "Apartados".

  Declarados

  No apartado "Declarados" encontrará unha botonera superior desde a que poderá dar de alta os distintos rexistros, así como eliminaros e consultaros. Para dar de alta un declarado pulse o icona "Novo rexistro", identificado por unha folla en branco co signo "+" en verde. Deste xeito poderá incluír as adquisicións ou subscricións que realizase cada un dos socios ou partícipes.

  Alta declarado

  Unha vez cumprimentados os datos do socio ou partícipe, nesta mesma xanela poderá dar de alta máis rexistros ou volver á lista de declarados desde o botón "Ver lista de declarados".

  Ver lista de declarados

  Na parte inferior da pantalla están as opcións dispoñibles no formulario. Se non ve correctamente os botóns ou apartados comprobe a configuración do tamaño de letra e do zoom no navegador.

  Para comprobar se os datos da declaración son correctos pulse o botón "Validar". Se existen erros se habilitará a pestana "Erros" coa descrición dos mesmos e o botón "Ir ao Erro "na parte dereita. Pulsando este botón accederá directamente ao campo incorrecto para corrixiro. Se a declaración é correcta obterá o mensaxe "Non existen erros".

  ValidarNon existen errosLle recomendamos que garde a declaración para evitar a perda de datos, xa que tras un tempo de inactividade a sesión se desconecta automaticamente. Para iso, faga clic no botón "Gardar", que permite obter un ficheiro cos datos introducidos ata ese momento. Non é necesario que a declaración se valide correctamente para poder generararlo (pode conter erros ou estar incompleta).

  O ficheiro terá por nome o NIF, seguido da data en que se gardou o ficheiro e a extensión.ses. Non é un arquivo válido para a presentación telemática xa que non segue o deseño de rexistro do modelo.

  Se non selecciona un directorio, este ficheiro se gardará automaticamente na carpeta "Descargas" do sistema ou no directorio establecido polo navegador para gardar os arquivos descargados. Poderá recuperar este arquivo pulsando o botón "Cargar".

  Gardar SES

  Ademais, antes de presentar a declaración pode obter un borrador para revisar os datos. Para iso dispón da ferramenta "Borrador", que xera un PDF con seu declaración (non válido para seu presentación).

  Borrador

  Borrador PDF

  Mediante o botón "Exportar" poderá xerar e gardar un ficheiro co formato do deseño lóxico publicado, válido para seu presentación telemática. Esta opción esixe (a diferenza do botón "Gardar") que a declaración se valide previamente sen erros. O nome do ficheiro é o NIF do declarante e a extensión é.165.

  Mediante o botón "Importar", poderá recuperar o ficheiro previamente exportado. Este botón tamén permite importar os datos dun ficheiro xerado cun programa alleo á AEAT e confeccionado segundo o deseño lóxico do modelo en vigor.

  Exportar e importar

  Pode consultar do deseño de rexistro do modelo 165 no seguinte ligazón:

  presentación electrónica 165 informativa
 • Deseños de rexistro - Modelos 100 ao 199
 • Mediante o botón "Importar ano anterior", unha vez introducido o NIF do declarante, poderá importar os rexistros activos do exercicio anterior no momento da consulta. Será necesario que se identifique con certificado, DNIe ou Cl@ve PIN do declarante, do colaborador social ou apoderado que presentou a declaración no ano anterior, ou ben dun apoderado á consulta da declaración.

  Con esta ferramenta se recupera automaticamente a información e aparece unha xanela cos datos importados. Peche esta xanela co botón correspondente para poder continuar. Lle lembramos que non é posible importar datos do ano anterior se se superan os 30.000 rexistros.

  Importar ano anterior

  Despois de validar e gardar a declaración, pode presentara pulsando o botón "Asinar e Enviar". Aparecerá unha nova xanela en que debe marcar a recadro "Conforme" para confirmar a presentación da declaración. No cadro de texto se mostrará codificado o contido da declaración. Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Asinar e enviar

  Conforme, asinar e enviar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir. Na primeira páxina do documento se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Descargar documento

  Ligazóns de interese:

  presentación electrónica 165 informativa
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • DNI electrónico
 • Modelo 165. Declaración Informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación.