Presentación do modelo 159 (mediante ficheiro)

 • Para a presentación do "Modelo 159.Declaración informativa.Declaración anual de consumo de enerxía eléctrica"Dispón da opción de presentación mediante ficheiro na Sede Electrónica, á que pode acceder dende distintas rutas, como por exemplo, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 159",Presentación 2019".

  Enlace Sede Presentación 159 2019

  O acceso a esta opción require identificación con certificado electrónico emitido a nome do declarante.Se o declarante non dispón de certificado electrónico é necesario que a persoa que realiza a presentación está autorizada para presentar declaracións en nome de terceiros, ben por estar dado de alta como colaborador ou ben por estar apoderado para realizar este trámite.

  Identificación con certificado electrónico

  A presentación do exercicio 2019 realízase mediante TGVI online, un sistema que valida se o ficheiro contén rexistros correctos e erróneos, permitindo a presentación parcial dos rexistros correctos, descargar os rexistros erróneos e un ficheiro TXT cos erros para, unha vez emendados, envialos mediante declaracións complementarias.

  Recomendámoslle depurar, previamente á presentación da declaración, o censo dos declarados mediante o servizo de Identificación fiscal para evitar erros de identificación.Este servizo encóntrase no banner da campaña "Declaracións Informativas 2019" da páxina de inicio.

  Servizo de Identificación fiscal

  Para a presentación electrónica é necesario dispoñer dun ficheiro da declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro actualizado.

  Ao acceder á presentación, virá seleccionado por defecto o modelo 159 e o exercicio 2019, só será necesario que indique o NIF do declarante.

  Para enviar un novo arquivo pulse "Ler Fichero" e, a continuación, "Examinar..."para seleccionar o arquivo.Dende a opción "Recuperar" pode volver cargar o último ficheiro validado pola aplicación para ese modelo, exercicio e NIF.

  ler ficheiro 159

  examinar ficheiro 159

  Informarase do nome ou razón social do declarante, NIF e modelo/exercicio, faga clic en "Validar" para iniciar a validación do ficheiro.

  validar ficheiro 159

  Unha vez finalizada a transmisión e validación do ficheiro, mostrarase un resumo do resultado;teña en conta que a validación non implica a presentación da declaración.Se o ficheiro é totalmente correcto poderá proceder á presentación da declaración completa.Pulse "Presentar rexistros correctos", marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Modelo 159 validado

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, no que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  No caso de que se encontren rexistros erróneos incluirase a desagregación dos rexistros correctos e erróneos.

  A partir dese momento o presentador dispoñerá de tres opcións:

  • Presentar rexistros correctos

  • Descargar rexistros erróneos

  • Descargar mensaxes de erro

  Presentar rexistros correctos

  Faga clic no botón "Presentar rexistros correctos", na seguinte ventá marque a casa "Conforme" e pulse "Asinar e Enviar".

  Presentar a declaración cos rexistros correctos

  Obterá o correspondente recibo de presentación nun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir, no que se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador).Ademais, dispoñerá como dato adicional dun campo no que se informa do número total de rexistros presentados correctos e os rexistros erróneos.Pode descargar e gardar o documento PDF no seu equipo.

  Información dos rexistros presentados

  Se algúns rexistros non foron presentados por ser erróneos, unha vez emendados os erros, deberá proceder á presentación da correspondente declaración complementaria do resto de rexistros.

  Descargar rexistros erróneos

  Descargarase un ficheiro co formato do deseño de rexistro en vigor co total de rexistros erróneos.

  Faga clic en "Descargar rexistros erróneos" e poderá abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Descargar rexistros erróneos, gardar

  O ficheiro descargado incluirá, no rexistro tipo 1, un número identificativo como declaración complementaria e o número de xustificante da declaración orixinal validada.

  Descargar mensaxes de erro

  Dende este botón poderá recuperar un ficheiro co detalle dos erros, trátase dun ficheiro de texto que contén un detalle do erro por cada rexistro tipo 2 (Perceptores) incorrecto.

  Faga clic en "Descargar mensaxes de erro" para abrir ou gardar o ficheiro no seu equipo.

  Mensaxes de erro

  O ficheiro mostrará o rexistro de cada detalle erróneo de tipo 2, co número de liña do ficheiro orixinal e, ao final de cada liña, descrición do erro que presenta o rexistro (componse dun código e un erro).

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 159 ficheiro grandes volumes
 • Axuda - Certificados electrónicos