Presentación electrónica do modelo 038

 • O modelo 038, "Declaración Informativa. Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en Rexistros públicos" se presenta desde Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 038".

  Lle facilitamos o ligazón para acceder ao listaxe de trámites do modelo 038 na Sede:

  Presentación electrónica telemática modelo 038 fichero
 • Modelo 038. Declaración Informativa. Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en Rexistros públicos.
 • Pulse "Presentación 2018".

  Ligazón presentación 038 2018

  A presentación telemática do modelo 038 require identificarse con certificado electrónico ou Cl@ve PIN do declarante.

  Ademais do propio titular da declaración, tamén pode presentara un terceiro que actúe en seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para realizar a presentación electrónica, é necesario dispor dun ficheiro coa declaración que vai a transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro do modelo. O límite para esta presentación é de 40.000 rexistros. As presentacións cun volume maior de rexistros se presentan a través do ligazón específico para grandes volumes.

  Faga clic no seguinte ligazón para consultar o deseño de rexistro do modelo 038:

  Presentación electrónica telemática modelo 038 fichero
 • 038 - Orde HAC/66/2002, de 15 de xaneiro (actualizado a 18/01/2012) Documento PDF  (80 kB) 
  Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos. Declaración informativa en euros.
 • Despois de identificarse, aparecerá unha xanela de "Avisos", de lectura recomendada. Na parte inferior pulse "Ler declaración" para elixir o ficheiro que desexa cargar. Aparecerá un aviso advertindo de que se o ficheiro ten máis de 40.000 rexistros terá que presentar a declaración desde o ligazón para transmisión de grandes volumes.

  Examinar

  aviso ler ficheiro 038

  Tras cargar o ficheiro, se mostrará un resumo da declaración. Co botón "Ver Ficheiro" poderá comprobar o deseño de rexistro do ficheiro cargado.

  038 cargado ver ficheiro

  Ficheiro 038

  Se non existen erros, pulse o botón "Asinar e Enviar" para iniciar a presentación.

  Asinar e enviar 038

  Na seguinte xanela, marque a recadro "Conforme" para confirmar a presentación da declaración. No cadro de texto se mostrará codificado o contido da declaración. Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Confirmar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir. Na primeira páxina do documento se mostra a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Descargar documento

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 038 fichero
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • DNI electrónico