Presentación electrónica do modelo 038

 • O modelo 038, "Declaración Informativa.Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en Rexistros públicos" preséntase dende Sede Electrónica, "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 038".

  Facilitámoslle o enlace para acceder ao listado de trámites do modelo 038 na Sede:

  Presentación electrónica telemática modelo 038 ficheiro
 • Modelo 038.Declaración informativa.Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en Rexistros públicos.
 • Pulse "Presentación 2018".

  Enlace presentación 038 2018

  A presentación telemática do modelo 038 require identificarse con certificado electrónico ou Cl@ve PIN do declarante.

  Ademais do propio titular da declaración, tamén pode presentala un terceiro que actúe no seu nome, xa sexa un colaborador social ou un apoderado a realizar o trámite.

  Para realizar a presentación electrónica, é necesario dispoñer dun ficheiro coa declaración que vai transmitir, cos datos axustados ao deseño de rexistro do modelo.O límite para esta presentación é de 40.000 rexistros.As presentacións cun volume maior de rexistros preséntanse a través do enlace específico para grandes volumes.

  Faga clic no seguinte enlace para consultar o deseño de rexistro do modelo 038:

  Presentación electrónica telemática modelo 038 ficheiro
 • 038 - Orde HAC/66/2002, do 15 de xaneiro (actualizado a 18/01/2012)    (80 KB ) 
  Relación de operacións realizadas por entidades inscritas en rexistros públicos.Declaración informativa en euros.
 • Despois de identificarse, aparecerá unha ventá de "Avisos", de lectura recomendada.Na parte inferior pulse "Ler declaración" para elixir o ficheiro que desexa cargar.Aparecerá un aviso advertindo de que se o ficheiro ten máis de 40.000 rexistros terá que presentar a declaración dende o enlace para transmisión de grandes volumes.

  Examinar

  aviso ler ficheiro 038

  Tras cargar o ficheiro, mostrarase un resumo da declaración. Co botón "Ver Ficheiro" poderá comprobar o deseño de rexistro do ficheiro cargado.

  038 cargado ver ficheiro

  Ficheiro 038

  Se non existen erros, pulse o botón "Asinar e Enviar" para iniciar a presentación.

  Asinar e enviar 038

  Na seguinte ventá, marque a casa "Conforme" para confirmar a presentación da declaración.No cadro de texto mostrarase codificado o contido da declaración.Por último pulse "Asinar e Enviar" para continuar coa presentación.

  Confirmar

  O resultado dunha presentación correcta será unha páxina de resposta cun PDF incrustado, que poderá gardar e imprimir.Na primeira páxina do documento móstrase a información da presentación (número de entrada de rexistro, Código Seguro de Verificación, número de xustificante, día e hora de presentación e datos do presentador) e, nas páxinas posteriores, a copia completa da declaración.

  Pode descargar e gardar o documento PDF pulsando o botón "Descargar documento".

  Descargar documento

  Ligazóns de interese:

  Presentación electrónica telemática modelo 038 ficheiro
 • Axuda - Certificados electrónicos
 • Axuda técnica - Cl@ve
 • DNI electrónico