Presentación en papel do modelo 130 (predeclaración)

 • Para presentar en papel o modelo 130 a AEAT facilita un formulario que se cobre en liña.

  Pode acceder a el desde Sede Electrónica, "Todos os trámites", "Impostos e taxas", "Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas", "Modelo 130. IRPF Empresarios e profesionais en Estimación Directa. Pagamento fraccionado". Tamén desde "Trámites destacados", "Presentar e consultar declaracións", "Modelo 130".

  No apartado "Predeclaración" pulse "Formulario do modelo 130 para seu presentación (predeclaración). Exercicio 2015 e seguintes".

  ligazón ao formulario de predeclaración do modelo 130

  Cubra os datos obrigatorios marcados con asteriscos: NIF, Apelidos, Nome, Exercicio e Período.

  Declarante e Devindicación

  Despois cubra os datos da liquidación. Se ten dúbidas na formalización consulte o apartado "Información e Axuda", nos trámites do modelo 130.

  Na parte inferior do formulario se encontran os botóns dispoñibles no formulario.

  Botonera

  Pulse "Validar declaración" para comprobar se existen erros na formalización da declaración. Se mostrará a relación de erros e avisos detectados, aos que pode acceder para seu corrección desde o botón "Ir ao Erro "ou "Ir ao Aviso "xunto á descrición do fallo.

  Erros

  Se non se detecta ningún erro na declaración, na descrición se informará de que non hai erros.

  Non existen erros

  O formulario do modelo 130 tamén lle permite xerar o ficheiro en formato BOE desde a opción "Exportar", sempre que a declaración se validase correctamente e non existan erros. Poderá elixir a ruta en que desexa gardar o ficheiro que terá por nome o NIF do declarante, exercicio, período e a extensión.130. Poderá recuperar a declaración mediante a opción "Importar" en calquera momento, se pecha a xanela.

  Exportar declaración con formato BOE

  Tamén poderá importar un ficheiro confeccionado con outro programa, se se axusta ao deseño de rexistro aprobado para o modelo 130 e publicado en "Axuda", "Deseños de rexistro", "Modelos do 100 ao 199 ", "Modelo 130" desde o botón "Importar".

  Se o tipo de declaración seleccionado é "A ingresar" poderá incluír, de forma optativa, a conta bancaria en que desexa que se efectúe o cargo. Non será necesario indicar a conta IBAN se solicita adiamento ou ingreso en efectivo.

  8

  Seleccione "Negativa" do apartado "Resultado cero/Sen actividade" se o resultado non é un ingreso.

  Resultado negativo

  Por último, se a declaración non contén erros, pulse o botón "Xerar predeclaración" situado na parte inferior, despois o botón "Continuar".

  Avisos antes de obter o PDF

  Se xerará o documento PDF co contido da declaración. Poderá gardar o documento, imprimiro e presentaro en papel.

  Teña en conta que debe escribir o NIF no exemplar para a entidade colaboradora e asinaro manualmente.

  Lembre que para dúbidas en materia tributaria debe contactar co 901 33 55 33 de Información Tributaria ou consultar persoalmente en seu Administración ou Delegación.

  presentacion presentar papel predeclaracion 130