Solicitude de NIF definitivo

 • A "Solicitude de NIF definitivo" realízase mediante a presentación do modelo 036.

  Para a presentación electrónica do modelo 036 acceda á opción "Cumprimentación e presentación telemática 036" da Sede Electrónica.É necesario dispoñer de certificado electrónico ou estar dado de alta no sistema ClavePIN.

  Relación de trámites do modelo

  Se non dispón de ningunha destas identificacións electrónicas pode acceder á opción "Cumprimentación, validación e obtención en PDF para a súa impresión 036" (require que estea instalado un visor de documentos PDF como Adobe Reader).Unha vez que cumpra os datos no formulario, xerarase a declaración en PDF, que poderá imprimir para presentar en papel xunto coa documentación necesaria.

  Relación de trámites do modelo

  Ao cumprir o modelo débense utilizar os carácteres incluídos na seguinte lista:

  CARÁCTERTEXTOCÓDIGO DECIMALCÓDIGO HEX.
    Branco 32 20
  & Ampersand 38 26
  Comiña 39 27
  ( Paren.Drcho. 40 28
  ) Paren.Esq. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guión 45 2D
  . Punto 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dous puntos 58 3A
  ; Punto e coma 59 3B
  A-Z Letras 65-90 41-5A
  _ Guión baixo 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Dobre comiña    

  O caracter @ tamén se pode utilizar no campo email.

  Se ten dúbidas na cumprimentación consulte o apartado "Información e Axuda" do modelo.

  Información e axuda

  Se xa dispón de NIF (provisional ou definitivo) e necesita obter un duplicado, consulte a axuda "Obtención de nova tarxeta acreditativa ou duplicado do NIF".

  solicitude NIF