Solicitude de NIF definitivo

 • A "Solicitude de NIF definitivo" se realiza mediante a presentación do modelo 036.

  Para a presentación electrónica do modelo 036 acceda á opción "Formalización e presentación telemática 036" da Sede Electrónica. É necesario dispor de certificado electrónico ou estar dado de alta no sistema ClavePIN.

  Relación de trámites do modelo

  Se non dispón de ningunha destas identificacións electrónicas pode acceder á opción "Formalización, validación e obtención en PDF para seu impresión 036" (require que estea instalado un visor de documentos PDF como Adobe Reader). Unha vez que cumprimentase os datos no formulario, se xerará a declaración en PDF, que poderá imprimir para presentar en papel canda a documentación necesaria.

  Relación de trámites do modelo

  Ao cubrir o modelo se deben utilizar os caracteres incluídos na seguinte lista:

  CARÁCTERTEXTOCÓDIGO DECIMALCÓDIGO HEX.
    Blanco 32 20
  & Ampersand 38 26
  Comilla 39 27
  ( Paren. Drcho. 40 28
  ) Paren. Izqdo. 41 29
  , Coma 44 2C
  - Guión 45 2D
  . Punto 46 2E
  / Barra 47 2F
  0-9 Números 48-57 30-39
  : Dous puntos 58 3A
  ; Punto e coma 59 3B
  A-Z Letras 65-90 41-5A
  _ Guión baixo 95 5F
  Ç Cedilla 199 C7
  " Dobre comilla    

  O carácter @ tamén se pode utilizar no campo correo electrónico.

  Se ten dúbidas na formalización consulte o apartado "Información e Axuda" do modelo.

  Información e axuda

  Se xa dispón de NIF (provisional ou definitivo) e necesita obter un duplicado, consulte a axuda "Obtención de nova tarxeta acreditativa ou duplicado do NIF ".

  solicitud NIF